• Imponert over næringssamarbeid
  At sju knutepunktkommuner som i utgangspunktet er svært forskjellige ser verdien av å dra lasset i lag, på tvers av...
 • Læring og mestring innen helse
  Kommunene i Knutepunkt Sørlandet samarbeider om lærings- og mestringstilbud til blant annet personer som har Diabetes...
 • God aktivitet i næringsnettverket
  Næringsnettverket ble reetablert i 2015 for å sikre god oppfølging av felles strategisk næringsplan og prosjektarbeid...
 • Sommeravslutning
  Mandag 27.06. var ordførere, rådmenn og ansatte samlet til sommerlunsj i Lillesand. Dette ble også en god avslutning...

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering