2014 Aktuelt
Publisert 02.11.2017
In for care logo 2.jpg

Aktivt seniornettverk i Vennesla brukes som eget case i "In for Care" -prosjektet. Nylig har det blitt avholdt gruppeintervju i nettverket som har som mål å forebygge ensomhet ved å etablere sosiale nettverk rundt brukerne.

Publisert 19.09.2017
150917ordførerbilde.jpg

På styremøtet 15.09.17. takket Torhild Bransdal for godt samarbeid gjennom mange år i Knutepunkt Sørlandet. 

Publisert 22.06.2017
Styremøte 200617

Region Kristiansand blir det nye navnet på det interkommunale samarbeidet i Kristiansandsregionen fra 01.01.18. Nytt navn er en av flere vesentlige endringer i den nye strategien som ble behandlet i Knutepunkt Sørlandets styremøte 20.06.17.    

Publisert 08.02.2017
In for care logo 2.jpg

 

Interreg-prosjektet "In for Care" er endelig i gang. I løpet av 2 dager har 38 deltakere fra 10 partnere i prosjektet vært samlet til kick-off ved Universitetet i Agder i Grimstad.

 

Publisert 29.11.2016
Prosjektledelse-bygg.jpg

Kristiansand kommune har tatt initiativ til et kurs om prosjektledelse i byggeprosjekter. Deltakere fra øvrige kommuner i regionen inviteres til å delta. Første del av kurset gjennomføres 26-27.01.17. på Scandic Bystranda Hotel.       

Publisert 11.10.2016
Byregion.jpg

Kristiansandregionen var godt representert på nettverkssamlingen i Byregionprogrammet. Denne gangen var samlingen lagt til Tromsø, og hadde over 250 deltakere fra 37 ulike regionsamarbeid som tilsammen representerte 213 kommuner. 

Publisert 19.09.2016

At sju knutepunktkommuner som i utgangspunktet er svært forskjellige ser verdien av å dra lasset i lag, på tvers av kommunegrenser og interesser er imponerende, sier varaordfører i Fjell kommune Tom Georg Indrevik, som var en av deltakerne på en nylig studietur til Kristiansandsregionen.    

Publisert 01.07.2016
Bilde-næringsnettverket3.jpg

Næringsnettverket ble reetablert i 2015 for å sikre god oppfølging av felles strategisk næringsplan og prosjektarbeid i Utviklingsprogram for byregioner. Nettverket har stor aktivitet og mye felles aktivitet.   

Publisert 29.06.2016
Bilde-sommeravslutning.jpg

Mandag 27.06. var ordførere, rådmenn og ansatte samlet til sommerlunsj i Lillesand. Dette ble også en god avslutning for en av våre trofaste medarbeidere.   

Publisert 29.06.2016
bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert 12.04.2016
Presentasjon av informasjonsavis for Nye Kristiansand

Alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet er engasjert i ulike forhandlingsprosesser om mulig ny kommunestruktur. Sekretariatet bidrar med administrative ressurser, både i K5-prosessen, K2-prosessen og i Vennesla/Iveland.  

Publisert 07.12.2015

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste fra 1.1.2016. Kristiansand kommune er vertskommune for den nye barneverntjenesten. 

Publisert 20.11.2015
Vennesla.jpg

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan. Denne gangen var temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen.

Publisert 10.11.2015

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet var 10. nov. 2015 samlet i Søgne for kick off for arbeidet med å sette de vedtatte handlingsplanene til kommunene ut i livet.

Publisert 02.11.2015
IMG_0321.JPG

Daglig leder Kristian Råmunddal og John Ånon Jonassen fra Knutepunkt Sørlandet ga 28.10.15 en orientering til det nye kommunestyret i Songdalen om Knutepunkt Sørlandet og interkommunalt samarbeid generelt.

Publisert 02.11.2015
Ordfører Gro Anita Mykjåland

Den nye styret i Knutepunkt Sørlandet konstituerte seg i styremøtet 16. oktober 2015. Ny styreleder for to år er ordfører i Iveland Gro Anita Mykjåland (Sp) (bildet). Nestleder er ordfører i Birkenes Anders Christiansen (Ap).  

Publisert 13.10.2015

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har fått tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannnen i Vest-Agder til videre prosess i forbindelse med kommunereformen. Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes har fått 150.000 kr mens Vennesla og Iveland har fått 75.000 kr.

Publisert 19.09.2015

Samferdselsdepartementet har tildelt Kristiansandsregionen 35 mill. kr. til kollektivtiltak og gang-  og sykkelveiprosjekter.

Publisert 13.09.2015

Kristiansand (inkl Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes) har søkt om å delta i et forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet.

Publisert 25.08.2015

Fra og med 1.9.2015 vil Lillesand og Birkenes kommuner samarbeide om tjenestene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- og skogbruk, og miljø- og naturforvaltning.

 
Publisert 30.06.2015
Sider fra kommunestruktur_modeller_lr_250615.jpg

Utredningsgruppens rapport om alternative framtidige kommunestrukturer i Kristiansandsregionen er lagt fram for styret i Knutepunkt Sørlandet, og sendes nå ut til alle kommunene for behandling. 

Publisert 25.06.2015
Styret mottar rapport

Rapporten om alternative modeller for ny kommunestruktur i Kristiansandsregionen er klar. Utredningsgruppen har siden januar jobbet med å analysere de mest sannsynlige framtidige kommunealternativene på et faglig grunnlag.

Publisert 28.05.2015
formannskapsmøte

Fem alternative modeller for ny kommunestruktur ble presentert under et felles formannskapsmøte for de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet torsdag 28. mai. En faglig utredning danner grunnlag for de fem modellene, som før sommeren skal sendes ut til kommunene for vurdering.

Publisert 28.05.2015

Knutepunkt Sørlandet sender ut jevnlige nyhetsbrev om arbeidet som skjer i forbindelse med kommunereformen i regionen. Meld deg på nyhetsbrevet her.  

Publisert 27.05.2015

Torsdag 28. mai samles alle formannskapene i Knutepunkt Sørlandet for å få presentert en faglig utredning av ulike alternativer til kommunesammenslåinger i regionen. Politikerne vil få presentert fem ulike modeller for framtidig kommunestruktur. 

 
Publisert 13.05.2015

Knutepunkt Sørlandet ønsker å informere om arbeidet som skjer i forbindelse med kommunereformen, og starter derfor utsendelse av nyhetsbrev. 

Publisert 05.05.2015
Severinsen, Dietrichson og Sanner

 - Næringslivet må også være med på debatten om kommunesammenslåing, da lokalpolitikk, regionalpolitikk og næringspolitikk henger tett sammen. Det sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et frokostmøte om kommunereformen i Kristiansand 5. mai. 

Publisert 29.04.2015

Kristiansand kommune har laget en egen strategi for likestilling, inkludering og mangfold.

Publisert 21.04.2015

Kommunestrukturgruppa i Lillesand inviterer til kommunens aller første folkemøte om kommunereformen. Første tema er HVORFOR?

Publisert 19.04.2015

Birkenes kommune inviterer til informasjonsmøte og dialog angående kommunereformen.

Publisert 15.04.2015

Onsdag 15. april lanserer Kristiansand kommune sin nye kommuneportal – kommunens tjenesteinformasjon på internett.

Publisert 14.04.2015

 Rådmann i Vennesla kommune, Svein Skisland, overtar etter Tor Sommerseth som leder av rådmannsutvalget i KS Agder.

Publisert 09.04.2015
Overrekkelse_ks_lokaldemokrati.jpg

 Songdalen kommune har fått europeisk pris for godt styresett.

Publisert 26.03.2015

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter i Kristiansand skal utvides fra åtte til 26 plasser.

Publisert 24.03.2015
Marianne Moen Knutsen.jpg

Marianne Moen Knutsen (f. 1971) har takket ja til stillingen som tjenestesjef for barnehage og skole i Birkenes kommune. Hun tiltrer stillingen 1. august 2015.

Publisert 10.03.2015

Vi har nå lansert nytt design på Knutepunkt Sørlandets nettsider. Designet er tilpasset mobile løsninger for mobil og nettbrett.

Publisert 09.03.2015

Fra 1. mars 2015 er det felles barnevern for Lillesand og Birkenes. Det nye navnet er "Felles barnevern for Birkenes og Lillesand kommuner".

Publisert 13.01.2015
Kristian Råmunddal

Styret i Knutepunkt Sørlandet har i sitt møte 12. desember tilsatt Kristian Råmunddal som ny daglig leder etter Kjell A. Kristiansen.

Login for redigering