Ny retning for Knutepunkt Sørlandet

fvn.no - Klikk for stort bilde fvn.no. Region Kristiansand blir det nye navnet på det interkommunale samarbeidet i Kristiansandsregionen fra 01.01.18. Nytt navn er en av flere vesentlige endringer i den nye strategien som ble behandlet i Knutepunkt Sørlandets styremøte 20.06.17.    

De siste årene har administrative saker, og prosessen knyttet til mulig ny kommunestruktur, krevet mye tidsbruk og fokus i styret til Knutepunkt Sørlandet. Nå går vi over i en ny fase der styrets rolle som politisk aktør foreslås styrket og tilpasset regionale politiske samordningsarenaer som er etablert de siste årene.

Som følge av den nye strategien vil rådmannsutvalget få et tydeligere definert ansvar for støtte, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og prioriterte prosjekter.

De foreslåtte endringene skal forenkle samarbeidet og medvirke til en tydeligere arbeidsfordeling mellom rådmannsutvalg og styret. Fra 01.01.18. vil det også bli innført en ny modell for fordeling av kostnader. Samarbeidets grunnfinansiering skal sikres ved at hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall. I tillegg kan kommunene bidra med direkte bidrag til prioriterte prosjekter.

Saken om ny politisk og administrativ styringsmodell ble behandlet i styret til Knutepunkt Sørlandet 20.06.17. og sendes nå videre til politisk sluttbehandling i de 7 by- og kommunestyrene. Det forventes at den nye strategien vil være endelig vedtatt innen 01.09.17.

fvn.no - Klikk for stort bilde fvn.no

 


 

 

 

Sist endret 22.06.2017
Login for redigering