Vennesla kommune er aktivt med i "In for Care"-prosjektet

In for care logo 2.jpg - Klikk for stort bilde Aktivt seniornettverk i Vennesla brukes som eget case i "In for Care" -prosjektet. Nylig har det blitt avholdt gruppeintervju i nettverket som har som mål å forebygge ensomhet ved å etablere sosiale nettverk rundt brukerne.

Fra venstre: Jorunn Sagen Olsen, leder av Vennesla Frivilligsentral og prosjektleder i aktivt seniornettverk, Geir Andrew fra Frameworks, Erica Fredriksen UIA, stipendiat, Elin Thygesen UIA, Linda Karlsen, prosjektmedarbeider Aktivt seniornettverk og Lydia Brokke, deltaker aktivt seniornettverk.  - Klikk for stort bildeFra venstre: Jorunn Sagen Olsen, leder av Vennesla Frivilligsentral og prosjektleder i aktivt seniornettverk, Geir Andrew fra Frameworks, Erica Fredriksen UIA, stipendiat, Elin Thygesen UIA, Linda Karlsen, prosjektmedarbeider Aktivt seniornettverk og Lydia Brokke, deltaker aktivt seniornettverk. Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Firmaet Frameworks skal utvikle teknologien i prosjektet.

Mens man i Grimstad vil vi se på samhandling mellom institusjonshelsetjenestene, pårørende og frivillige vil Vennesla ha mer fokus på hjemmetjenester og frivillige. Som et ledd i dette arbeidet ble det nylig gjennomført et gruppeintevju med flere deltakere: Jorunn Sagen, leder av Vennesla Frivilligsentral og prosjektleder i Aktivt seniornettverk, Geir Andrews fra Frameworks, Erica Fredriksen, stipendiat ved UiA, Elin Thygesen, førsteamanuensis ved UiA, Linda Karlsen, prosjektmedarbeider og Lydia Brokke, deltaker i Aktivt seniornettverk og May-Lene Uberg fra Vennesla kommune.

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 02.11.2017 12:46
Login for redigering