• Takk til Torhild!
  På styremøtet 15.09.17. takket Torhild Bransdal for godt samarbeid gjennom mange år i Knutepunkt Sørlandet.
 • Ny retning for Knutepunkt Sørlandet
  Region Kristiansand blir det nye navnet på det interkommunale samarbeidet i Kristiansandsregionen fra 01.01.18. Nytt...
 • "In for Care" er endelig i gang
  Interreg-prosjektet "In for Care" er endelig i gang. I løpet av 2 dager har 38 deltakere fra 10 partnere i...
 • Pendling på Agder
  Det kan være interessant å studere Knutepunkt Sørlandet i et videre regionalt perspektiv gjennom en pendlingsmatrise...
Publisert 29.06.2016
bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert 12.04.2016
Presentasjon av informasjonsavis for Nye Kristiansand

Alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet er engasjert i ulike forhandlingsprosesser om mulig ny kommunestruktur. Sekretariatet bidrar med administrative ressurser, både i K5-prosessen, K2-prosessen og i Vennesla/Iveland.  

Publisert 19.02.2016

 Ved årsskiftet var 137475 innbyggere i de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er 1673 flere personer enn ved samme tid i fjor. Denne veksten utgjør 1,2 %.

Publisert 07.01.2016
Logo Erasmus+

 

«Hvordan kan vi legge bedre til rette for at barn med en annen språkbakgrunn lærer seg språket i sitt nye land?» Det er et av spørsmålene Sløyden barnehage i Kristiansand håper å få svar på gjennom et nytt partnerskap de har inngått med barnehager og skoler i Latvia, Belgia og Slovenia. sier Beathe Moberg som er enhetsleder i Sentrum barnehageenhet i Kristiansand.

Publisert 07.12.2015

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste fra 1.1.2016. Kristiansand kommune er vertskommune for den nye barneverntjenesten. 

Publisert 20.11.2015
Vennesla.jpg

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan. Denne gangen var temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen.

Publisert 20.11.2015

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan.Denne gangen med temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen. 

Publisert 10.11.2015

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet var 10. nov. 2015 samlet i Søgne for kick off for arbeidet med å sette de vedtatte handlingsplanene til kommunene ut i livet.

Publisert 02.11.2015
IMG_0321.JPG

Daglig leder Kristian Råmunddal og John Ånon Jonassen fra Knutepunkt Sørlandet ga 28.10.15 en orientering til det nye kommunestyret i Songdalen om Knutepunkt Sørlandet og interkommunalt samarbeid generelt.

Publisert 02.11.2015
Ordfører Gro Anita Mykjåland

Den nye styret i Knutepunkt Sørlandet konstituerte seg i styremøtet 16. oktober 2015. Ny styreleder for to år er ordfører i Iveland Gro Anita Mykjåland (Sp) (bildet). Nestleder er ordfører i Birkenes Anders Christiansen (Ap).  

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering