Publisert 19.09.2016

At sju knutepunktkommuner som i utgangspunktet er svært forskjellige ser verdien av å dra lasset i lag, på tvers av kommunegrenser og interesser er imponerende, sier varaordfører i Fjell kommune Tom Georg Indrevik, som var en av deltakerne på en nylig studietur til Kristiansandsregionen.    

Publisert 29.06.2016
Bilde-sommeravslutning.jpg

Mandag 27.06. var ordførere, rådmenn og ansatte samlet til sommerlunsj i Lillesand. Dette ble også en god avslutning for en av våre trofaste medarbeidere.   

Publisert 01.07.2016
Bilde-næringsnettverket3.jpg

Næringsnettverket ble reetablert i 2015 for å sikre god oppfølging av felles strategisk næringsplan og prosjektarbeid i Utviklingsprogram for byregioner. Nettverket har stor aktivitet og mye felles aktivitet.   

Publisert 29.06.2016
bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert 12.04.2016
Presentasjon av informasjonsavis for Nye Kristiansand

Alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet er engasjert i ulike forhandlingsprosesser om mulig ny kommunestruktur. Sekretariatet bidrar med administrative ressurser, både i K5-prosessen, K2-prosessen og i Vennesla/Iveland.  

Publisert 19.02.2016

 Ved årsskiftet var 137475 innbyggere i de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er 1673 flere personer enn ved samme tid i fjor. Denne veksten utgjør 1,2 %.

Publisert 07.01.2016
Logo Erasmus+

 

«Hvordan kan vi legge bedre til rette for at barn med en annen språkbakgrunn lærer seg språket i sitt nye land?» Det er et av spørsmålene Sløyden barnehage i Kristiansand håper å få svar på gjennom et nytt partnerskap de har inngått med barnehager og skoler i Latvia, Belgia og Slovenia. sier Beathe Moberg som er enhetsleder i Sentrum barnehageenhet i Kristiansand.

Publisert 07.12.2015

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste fra 1.1.2016. Kristiansand kommune er vertskommune for den nye barneverntjenesten. 

Publisert 20.11.2015
Vennesla.jpg

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan. Denne gangen var temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen.

Publisert 20.11.2015

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan.Denne gangen med temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen. 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering