Publisert 10.02.2006
Logo - våpen i sirkel
Innkalling til styremøtet på Clarion Ernst hotel torsdag 16. februar kl. 16:00 - 19:00 er sendt til styrerepresentantene. Du kan lese sakslisten og vedlegg ved å laste ned filene nedenfor.
Publisert 10.02.2006
Næringsutvalg og Oxford - 2
Arbeidet med å utarbeide felles strategisk næringsplan er igang, og prosjektleder Rune S Jamt fra Oxford Research AS har hatt første informasjon- og dialogmøte med Knutepunkt Sørlandets næringsutvalg. Prosjektet er i en kartleggingsfase, men har allerede hatt et møte med kommunen og næringsråd i Songdalen kommune. I tillegg er det gjennomført et tilsvarende møte med rådmennene, og der fylkesrådmennene i Aust og Vest Agder deltok. Resultatet av kartleggingen legges frem for næringsutvalget 7. mars. Det vil bli lagt ut mer informasjon om prosjektfremdriften etterhvert.
Publisert 03.02.2006
Daglig leder
Vennesla kommune har tilrettelagt for informasjon om Knutepunkt Sørlandet både for kommunestyret og de ansatte. I samarbeid med ordfører og rådmann er det utarbeidet et todelt opplegg for dette. En tar sikte på å gjennomføre tilsvarende informasjon i de andre kommunene, og slik at opplegget for de folkevalgte er likt i alle kommunene.
Publisert 06.02.2006
Ansattes representanter
Unio Agder har valgt nye kandidater til styret for Knutepunkt Sørlandet.
Publisert 03.01.2006
Iveland kommunehus
Kommunestyret i Iveland kommune vedtok enstemmig den 15. desember 2005 å søke medlemsskap i Knutepunkt Sørlandet, og er fra 1. januar 2006 å betrakte som nytt medlem. Iveland kommune ønskes velkommen inn i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet, som nå består av 7 kommuner.
Publisert 03.01.2006
Vi ligger tett og sammen er vi sterke!

Knutepunkt Sørlandet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering