Publisert 03.01.2006
Iveland kommunehus
Kommunestyret i Iveland kommune vedtok enstemmig den 15. desember 2005 å søke medlemsskap i Knutepunkt Sørlandet, og er fra 1. januar 2006 å betrakte som nytt medlem. Iveland kommune ønskes velkommen inn i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet, som nå består av 7 kommuner.
Publisert 03.01.2006
Vi ligger tett og sammen er vi sterke!

Knutepunkt Sørlandet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering