Publisert 22.12.2017
Nettsider Region Kristiansand.JPG

Fra 01.01.18. er Region Kristiansand det nye navnet på Knutepunkt Sørlandet. Samtidig får samarbeidet ny nettside som finnes tilgjengelig på regionkristiansand.no eller rkrs.no.   

Publisert 29.11.2017

Er du- eller ønsker du å bli leverandør til kommunene på Sørlandet?

Publisert 16.11.2017
Logo

In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Publisert 02.11.2017
In for care logo 2.jpg

Aktivt seniornettverk i Vennesla brukes som eget case i "In for Care" -prosjektet. Nylig har det blitt avholdt gruppeintervju i nettverket som har som mål å forebygge ensomhet ved å etablere sosiale nettverk rundt brukerne.

Publisert 19.09.2017
150917ordførerbilde.jpg

På styremøtet 15.09.17. takket Torhild Bransdal for godt samarbeid gjennom mange år i Knutepunkt Sørlandet. 

Publisert 22.06.2017
Styremøte 200617

Region Kristiansand blir det nye navnet på det interkommunale samarbeidet i Kristiansandsregionen fra 01.01.18. Nytt navn er en av flere vesentlige endringer i den nye strategien som ble behandlet i Knutepunkt Sørlandets styremøte 20.06.17.    

Publisert 08.02.2017
In for care logo 2.jpg

 

Interreg-prosjektet "In for Care" er endelig i gang. I løpet av 2 dager har 38 deltakere fra 10 partnere i prosjektet vært samlet til kick-off ved Universitetet i Agder i Grimstad.

 

Publisert 29.11.2016
Prosjektledelse-bygg.jpg

Kristiansand kommune har tatt initiativ til et kurs om prosjektledelse i byggeprosjekter. Deltakere fra øvrige kommuner i regionen inviteres til å delta. Første del av kurset gjennomføres 26-27.01.17. på Scandic Bystranda Hotel.       

Publisert 04.11.2016
NSR Logo

Prosjektet skal utforske nye samarbeidsmåter i omsorgstjenester og optimalisere tilbudet ved hjelp av innovasjon.

Aldrende befolkning, økte kostnader for omsorgstjenester og budsjettkutt har gjort at omsorgssystemene i landene rundt Nordsjøen har gått fra å være statlig regulert, til et system som baserer seg på solidaritet og fellesskap.

Publisert 28.10.2016
smartskog-stoveland5-452x600.jpg

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet har vært engasjert i to prosjektsøknader til Klimasats, Miljødirektoratets støtte til klimasatsing i kommunene. Vi har nå fått beskjed om at både Smartskogprosjektet og Interkommunalt hydrogennettverk får støtte. En veldig hyggelig tilbakemelding som viser at vi har mye igjen for å stå sammen! 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering