"In for Care" er endelig i gang

In for care logo 2.jpg - Klikk for stort bilde

 

Interreg-prosjektet "In for Care" er endelig i gang. I løpet av 2 dager har 38 deltakere fra 10 partnere i prosjektet vært samlet til kick-off ved Universitetet i Agder i Grimstad.

 

Foto: Fra høyre Gijs Mans og May-Lene Lunde Uberg fra Vennesla, Inger Lise Markussen og Elisabeth Holen-Rabbersvik fra Songdalen og Svein Øderud fra sekretariatet.  - Klikk for stort bildeFoto: Fra høyre Gijs Mans og May-Lene Lunde Uberg fra Vennesla, Inger Lise Markussen og Elisabeth Holen-Rabbersvik fra Songdalen og Svein Øderud fra sekretariatet.

Hensikten med kick-off var å presentere alle partnere for hverandre, bli bedre kjent samt gjennomgå alle arbeidspakkene i prosjektet, slik at alle prosjektdeltakerne hadde samme forståelse av resultatmål og ikke minst hvordan prosjektarbeidet skal lede mot målene. 

I tillegg gav en representant fra Interreg-Nordsjø-sekretariatet verdifull informasjon om de praktiske sidene ved prosjektarbeid og spesielt rapportering i prosjektet

Fra Knutepunkt Sørlandet var det deltakere fra Songdalen og Vennesla kommune samt fra sekretariatet.

Universitetet i Agder er Lead partner i prosjektet som har en total budsjettramme på drøyt 4,4 mill Euro, hvorav 50% er finansiert av ERDF-midler og norske Interreg-midler. Prosjektet varer i tre år fra 1. januar 2017.

Sist endret 08.02.2017 11:43
Login for redigering