Læring og mestring innen helse

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet samarbeider om lærings- og mestringstilbud til blant annet personer som har Diabetes 2, Kols, lettere psykiske lidelser og mestringskurs på tvers av diagnoser. Alle kursene er tilgjengelige for alle innbyggerne i de syv kommunene.

Nå har vi lagt ut informasjon om kurstilbudet høsten 2016 og våren 2017. 

Har du diabetes 2?  - Klikk for stort bilde

For påmelding og nærmere opplysninger, kontakt: 

Birkenes kommune

Maylinn Moberg

Tlf: 48 28 99 67

Kristiansand kommune

Frisklivssentralen

Tlf: 38 07 95 55

Iveland
kommune

Frisklivssentralen

Tlf: 90 60 86 44

Lillesand kommune

Frisklivssentralen

Tlf: 94 13 39 49

Songdalen kommune

Frisklivssentralen

Tlf: 46 85 50 42

Søgne
kommune

Frisklivssentralen

Tlf: 90 77 30 30

Vennesla kommune

Frisklivssentralen

Tlf: 99 26 78 07

Annonse-jpeg.emf.jpg - Klikk for stort bilde

Kursinfo:

KOLS: Fire samlinger på 2,5 timer. Målet er å få økt kunnskap om KOLS; øke mestring, møte andre i samme situasjon. Pårørende er velkommen til å delta. Kursavgift 250 kr.

Diabetes 2: Fire samlinger på 2,5 timer. Målet er å få økt kunnskap om diabetes 2, øke mestring og møte andre i samme situasjon. Pårørende er velkommen til å delta. Kursavgift 250 kr.

KID: Åtte samlinger på 2,5 timer, forsamtale i tillegg. Kurs i mestring av depresjon. Målet er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre nedstemthet og depresjon. Kursavgift 500 kr.

KIB: Åtte samlinger på 2,5 timer, forsamtale i tillegg. Kurs i belastningsregulering. Målet er å utvikle evne til å regulere og mestre belastning i arbeids- og privatliv. Kursavgift 500 kr.

Enkel servering og kursmateriell inngår i prisen.

Målet er å fremme livskvalitet og ansvar for egen helse, og øke mestring av sykdom for innbyggere. Det trengs ikke henvisning fra lege for å delta på kursene.

Plan for læring og mestringskurs høsten 2016/våren 2017.

NB: Forbehold om endringer.

 

Høsten 2016

Våren 2017

KOLS

August:
PULS og Kols: Kristiansand

September:
Kursansvarlig: Søgne/
Songdalen

Oktober:
Kursansvarlig: Lillesand/Birkenes

Januar/februar:
Kursansvarlig:
Kristiansand

Vennesla/Iveland

Mars/april:
Kursansvarlig:
Kristiansand

Diabetes 2

September/oktober:
Kursansvarlig: Vennesla/Iveland

Oktober/november:
Kursansvarlig: Kristiansand

Januar/februar:
Kursansvarlig: Lillesand/Birkenes

Mars/april
Kursansvarlig: Søgne/Songdalen

KID

Oktober:
Kursansvarlig: Kristiansand

November/desember
Kursansvarlig: Søgne/Songdalen

Januar/februar:
Kursansvarlig: Vennesla/Iveland

Mars/april
Kursansvarlig: Birkenes/Lillesand

KIB

September/oktober:
Kursansvarlig:
Lillesand/Birkenes

November/desember:
Kursansvarlig:
Kristiansand

Januar/februar:
Kursansvarlig: Søgne/Songdalen

Mars/april
Kursansvarlig:
Kristiansand

Muskel og skjelett 12 ukers kurs, samarbeid med privatpraktiserende fysioterapeuter Kontakt Frisklivssentralen på tlf.38 07 95 55 for mer info.
Sist endret 12.08.2016

Kontakt

Koordinator
Dokumenter (1)
Login for redigering