Tidligere Interreg-prosjekter

Knutepunkt Sørlandet har siden 2007 deltatt i 3 Interreg prosjekter. Disse omtales nærmere i underpunktene LISA, DC NOISE og iAge. 

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 06.11.2015

Login for redigering