iAge - e-Inclusion in an Ageing Europe

iAge logo - Klikk for stort bilde

 

Prosjektet iAge - e-inclusion in an Aging Europe - var et transnasjonalt samarbeid mellom partnere i Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Skotland og Tyskland innenfor EUs Interreg IV B – Nordsjøprogrammet.

Sentralt i prosjektet stod behovet for å benytte eldre som en ressurs på to områder. Det ene området gikk på å øke den aktive deltakelsen og produktiviteten til eldre i forhold til arbeidsmarkedet, herunder frivillig arbeid. Det andre var å stimulere til bruk og adgang til IKT av sluttbrukere og yrkesutøvere relatert til helse og "lifelong living".

iAge varte i tre år, fra januar 2012 til desember 2014.  

 

Norske partnere: Knutepunkt Sørlandet med kommunene Lillesand og Vennesla og Universitetet i Agder.

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 09.11.2015

De norske kommunene fokuserte på opplæring av eldre i bruk av IKT. I Vennesla skjedde dette ved at ungdomsskoleelever arrangerte kurs. I Lillesand var det Ungt entreprenørskap ved videregående skole og Frivilighetssentralen som arrangerte kursene.

Universitetet i Agder distribuerte 500 spørreskjema til eldre i Lillesand der de ville undersøke eldres bruk av IKT og eldres holdninger rundt dette.

Lead partner i prosjektet var Province of Drenthe, Nederland

Totalbudsjettet var på 2 884 000 €, det norske budsjettet på 340 000 €.

Prosjektet hadde 50% finansiering fra Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune og ble sett i sammenheng med Regionplan Agder 2020.

Mer om iAge på www.iageproject.eu

 

Login for redigering