Skoleprosjekter i Knutepunkt Sørlandet

Knutepunkt Sørlandet har siden 2009 samarbeidet med Sørlandets Europakontor og Pedagogisk senter om skolenes deltagelse i EUs program for utdanning. Dette arbeidet har bestått i å tilrettelegge prosjektdeltagelse for skolene i form av studietur og/eller inspirasjonsseminar samt støtte til søknadsskriving. 

I EUs program for livslang læring kunne man delta i prosjektene Comenius og Grundtvig. Fra 2014 endret disse navn og ble slått sammen til Erasmus+.

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 09.11.2015

 Med prosjektstart for den første skolen i 2011, har totalt 10 skoler i distriktet deltatt i 2-årige Comenius-prosjekt. Voksenopplæringen i Birkenes kommune har deltatt i Grundtvig-prosjekt.

i 2015 ble Sentrum barnehageenhet godkjent som partner i det første Erasmus+-prosjektet i distriktet.

Login for redigering