Kommunereform
Publisert 29.06.2016
bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert 12.04.2016
Presentasjon av informasjonsavis for Nye Kristiansand

Alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet er engasjert i ulike forhandlingsprosesser om mulig ny kommunestruktur. Sekretariatet bidrar med administrative ressurser, både i K5-prosessen, K2-prosessen og i Vennesla/Iveland.  

Publisert 13.10.2015

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har fått tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannnen i Vest-Agder til videre prosess i forbindelse med kommunereformen. Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes har fått 150.000 kr mens Vennesla og Iveland har fått 75.000 kr.

Publisert 21.08.2015

Utredningsrapporten om fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen er behandlet i by- og kommunestyrene i løpet av september 2015 (det gamle by- eller kommunestyret). Her finner du vedtakene i by-/kommunestyret samt rådmennenes innstillinger og saksfremstillinger og 

Publisert 03.08.2015

På Fylkesmannen i Vest-Agders nettsider er det nå lagt ut en statusrapport for arbeidet med kommunereformen. Rapporten er ført i pennen av Dag Petter Sødal, prosessveileder kommunereformen.

Publisert 30.06.2015
Sider fra kommunestruktur_modeller_lr_250615.jpg

Utredningsgruppens rapport om alternative framtidige kommunestrukturer i Kristiansandsregionen er lagt fram for styret i Knutepunkt Sørlandet, og sendes nå ut til alle kommunene for behandling. 

Publisert 25.06.2015
Styret mottar rapport

Rapporten om alternative modeller for ny kommunestruktur i Kristiansandsregionen er klar. Utredningsgruppen har siden januar jobbet med å analysere de mest sannsynlige framtidige kommunealternativene på et faglig grunnlag.

Publisert 28.05.2015
formannskapsmøte

Fem alternative modeller for ny kommunestruktur ble presentert under et felles formannskapsmøte for de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet torsdag 28. mai. En faglig utredning danner grunnlag for de fem modellene, som før sommeren skal sendes ut til kommunene for vurdering.

Publisert 28.05.2015

Knutepunkt Sørlandet sender ut jevnlige nyhetsbrev om arbeidet som skjer i forbindelse med kommunereformen i regionen. Meld deg på nyhetsbrevet her.  

Publisert 27.05.2015

I felles formannsskapsmøte torsdag 28. mai kl 09-15 på Hotel Ernst i Kristiansand blir utredningen om fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen tema. Møtet er åpent for presse og andre interesserte.

Publisert 27.05.2015

Torsdag 28. mai samles alle formannskapene i Knutepunkt Sørlandet for å få presentert en faglig utredning av ulike alternativer til kommunesammenslåinger i regionen. Politikerne vil få presentert fem ulike modeller for framtidig kommunestruktur. 

 
Publisert 13.05.2015

Knutepunkt Sørlandet ønsker å informere om arbeidet som skjer i forbindelse med kommunereformen, og starter derfor utsendelse av nyhetsbrev. 

Publisert 11.05.2015
Folkemøte Lillesand

Den 7. mai arrangerte Lillesand kommune folkemøte om kommunereformen på Lillesand ungdomsskole. Det var ca 35-40 deltakere. 

Publisert 11.05.2015
IMG_0705.JPG

 Kommunereformen var tema da Fagforundet arrangerte seminar for tillitsvalgte i Aalborg.

 

Publisert 05.05.2015
Severinsen, Dietrichson og Sanner

 - Næringslivet må også være med på debatten om kommunesammenslåing, da lokalpolitikk, regionalpolitikk og næringspolitikk henger tett sammen. Det sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et frokostmøte om kommunereformen i Kristiansand 5. mai. 

Publisert 24.04.2015

24. april 2015 vedtok Kongen i statsråd at Stokke, Andebu og Sandefjord blir én kommune fra 1. januar 2017. Den nye kommunen skal hete Sandefjord kommune. Etter sammenslåingen vil det være 426 kommuner i Norge.

Publisert 22.04.2015

Styret i Knutepunkt Sørlandet har vedtatt å sette i gang et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Publisert 22.04.2015

Bruk menypunktene over for å lese mer om hvordan det jobbes med kommunereformen i Knutepunkt Sørlandet.

Les mer om utredningsprosessen, ulike alternativer og prosesen videre. 

Publisert 22.04.2015

Knutepunkt Sørlandet startet vår lokale prosess med å lage en felles utredning. Alle våre kommuner ønsker å ha et godt felles beslutningsgrunnlag som belyser fordeler og ulemper ved ulike alternativer for en ny kommunestruktur. Derfor ble det etablert en utredningsgruppe som jobbet med å analysere de mest sannsynlige framtidige kommunealternativene på et faglig grunnlag. 

Publisert 22.04.2015

Kommunereformen kan bety store endringer i dagens kommunestruktur innenfor kommunene i Knutepunkt Sørlandet. En utredningsgruppe har siden januar 2015 jobbet med en faglig rapport som vurderer 5 ulike modeller for ny kommunestruktur. Rapporten ble levert til styret i Knutepunkt Sørlandet 25. juni 2015, og skal nå til behandling i de 7 kommune- og bystyrene.

Publisert 22.04.2015

Hva betyr kommunereformen for deg som er innbygger, ansatt eller politiker i kommunene i Knutepunkt Sørlandet? 

Hvordan kan du påvirke? 

Benytt menypunktene over for å lese mer om dette, her kan du også sette sammen din drømmekommune! 

Publisert 22.04.2015

Med felles utredning som faglig beslutningsgrunnlag, skal kommunestyrene i hver enkelt kommune i Knutepunkt Sørlandet selv vurdere hva som er best for deres kommune. I denne fasen blir det viktig å involvere innbyggerne på best mulig måte. 

Publisert 22.04.2015

Stortingets mål med kommunereformen er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Hva betyr dette for deg som er innbygger? Hva betyr det for deg som lokalpolitiker? Hva betyr det for deg som er ansatt i en av kommunene i Knutepunkt Sørlandet? 

Publisert 22.04.2015

Det er lagt til rette for en bred og grundig prosess rundt kommunereformen både i Stortinget og i kommunene. Det nye kommunekartet skal bli til gjennom lokale og regionale prosesser, der kommunene selv diskuterer hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. 

Publisert 22.04.2015

Ny kommune er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner. Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen. Velg din drømmekommune her: www.nykommune.no

Publisert 21.04.2015

Kommunestrukturgruppa i Lillesand inviterer til kommunens aller første folkemøte om kommunereformen. Første tema er HVORFOR?

Publisert 19.04.2015

Birkenes kommune inviterer til informasjonsmøte og dialog angående kommunereformen.

Publisert 15.04.2015

Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet hadde 15. april 2015 et møte med ressursgruppen i næringsforeningen i Kristiansand for å orientere om utredningsarbeidet. 

Publisert 14.04.2015

Regjeringen har invitert alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Publisert 13.04.2015
Utreningsgruppen

Den administrative utredningsgruppen for fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen var samlet til seminar på Hotel Norge i Lillesand 8.-9. april 2015.

Publisert 10.04.2015

LO Kristiansand & omegn hadde årsmøte 07.04. Kristian Råmunddal var invitert for å fortelle om kommunereformen og status for utredningsarbeidet som gjøres i Knutepunkt Sørlandet. 

Publisert 27.03.2015

Kristian Råmunddal og John Ånon Jonassen har besøkt bystyret i Lillesand og kommunestyret i Søgne for å informere om utredningsprosessen i forbindelse med kommunereformen.

Publisert 25.03.2015

Hvilke utfordringer vil kommunene møte i fremtiden? Hvordan vil ulike alternativer for sammenslåing og kommunesamarbeid påvirke kommunenes muligheter til å levere et godt tjenestetilbud?

Denne typen spørsmål er sentrale i forbindelse med kommunereformen som er startet av regjeringen.

Publisert 19.03.2015
Stortingsmelding om nye oppgaver.jpg

 

Stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene ble lagt frem 20. mars 2015. Her finner du pressemeldingen og stortingsmeldingen.

Publisert 10.03.2015

Her finner du aktuelle rapporter og andre dokumenter som er viktige for utredningen av fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. 

Publisert 04.03.2015

Lillesand og Birkenes har blitt enige med Grimstad kommune om å gjensidig utrede alternativet Lillesand, Birkenes og Grimstad i forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur. 

Publisert 18.02.2015

Møreforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD utarbeidet en rapport om alternativer for regionalt folkevalgt nivå.

Publisert 18.02.2015
Utredningsgruppen

Utredningsgruppen for fremtidig kommunestruktur hadde sitt første møte 21. januar 2015. 

Publisert 18.02.2015
42321_img___1417361089.jpg

 1. desember 2014 la ekspertutvalget fram sluttrapporten Kriterier for god kommunestruktur. 

Publisert 18.02.2015

 Her finner du informasjon om arbeidet med kommunereformen i Knutepunkt Sørlandet.

Publisert 18.02.2015

 I styremøtet 23. oktober 2014 gikk styret enstemmig inn for å sette i gang et felles utredningsarbeid knyttet til fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Mandatet forutredningen skal behandles av det enkelte by-/kommunestyre.

Login for redigering