Hvordan kan du påvirke?

Med felles utredning som faglig beslutningsgrunnlag, skal kommunestyrene i hver enkelt kommune i Knutepunkt Sørlandet selv vurdere hva som er best for deres kommune. I denne fasen blir det viktig å involvere innbyggerne på best mulig måte. 

Det gjøres gjennom folkemøter, fokusgrupper, høringer og opinionsundersøkelser. Noen kommuner vurderer også rådgivende folkeavstemning.
 
For å påvirke er det viktig at du deltar på folkemøter eller andre debattmøter. Møter vil bli annonsert i lokalpressen, på kommunenes nettsider og i sosiale medier. 
 
Publisert av Randi Røinaas. Sist endret 22.04.2015
Login for redigering