Arbeidsgivernettverket

Arbeidsgivernettverket er en samarbeidsarena for arbeidsgiverfeltet og et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet. HMS-nettverket er et underutvalg av Arbeidsgivernettverket.

Nettverket består av representanter fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet i tillegg til representant fra KS Agder og Vest-Agder fylkeskommune.

Viktige saker og innsatsområder i 2015 har vært: 

  • Lønnsforhandlinger
  • Lønnsstatistikk
  • Rekruttering
  • Felles barnevern
  • Kommunereformen - arbeidsgiverspørsmål
  • Etiske retningslinjer
  • Lærlinger
  • Medarbeiderundersøkelse
  • Menn i helse  

Arbeidsgivernettverket ble etablert i 1996 etter oppfordring fra KS Agder. Nettverket har gjennomsnittlig seks møter i året hvor møteansvaret går på rundgang mellom kommunene. 

Arbeidsgivernettverket har gjennom årene jobbet med saker som HMS, sykefravær, kompetansekartlegging, lønnsforhandlinger samt personalpolitisk omstillingsplan for Knutepunkt Sørlandet.

Arbeidsgivernettverket har vært referansegruppe for Knutepunkt Sørlandet-prosjekter som forprosjekt lønn og regnskap og forprosjekt it-drift.

Nettverket er medspiller i Knutepunkt Sørlandets arbeid mot hovedtillitsvalgte. Nettverket har ikke eget budsjett, økonomien er knyttet opp mot prosjektarbeid

Leder i 2016: Monica Nordnes, Søgne kommune (monica.nordnes@sogne.kommune.no)      

Login for redigering