GIS-utvalget

Knutepunkt Sørlandet har i flere år samarbeidet om utforming av geografiske informasjonssystemer (GIS), dvs. felles elektronisk kart. Et eget interkommunalt samarbeidsutvalg har hatt ansvaret og kartet er utformet i samarbeid med Statens kartverk. 
 
Login for redigering