Kulturnettverket

Etablert i 2009. Ledet av Søgne kommune. Kulturnettverket er en samarbeidsarena for kommunale ledere innenfor kultur i knutepunkt Sørlandet.

 

Det var frem til høsten 2015 liten aktivitet i nettverket, men det er nå revitalisert og har hatt 2 møter høsten 2015. Kulturnettverket har hatt fokus på følgende saker:
 
- Ungdomsfestivalen D’Voice natt til 1. mai.
- Kommunesammenslåing
- Samarbeid over kommunegrensene

Login for redigering