Næringsnettverket

Næringsnettverket er etablert for at kommunene i Knutepunkt Sørlandet skal ha en god samordnet innsats på næringsområdet.  

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har vedtatt en felles Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og oppfølgende handlingsplaner for hver kommune. Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet får en viktig rolle i oppfølging av aktiviteter og tiltak i næringsplanen.

Lukas Wedemeyer fra Kristiansand kommune er leder av Næringsnettverket fra 16.04.15. Øvrige deltakere er næringssjefer/næringsrådgivere fra alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

Kontakt: lukas.wedemeyer@kristiansand.kommune.no  

 

Utviklingsprogram for byregioner

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) utviklingsprogram for byregioner. Programmets formål er å bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland, og styrke regional vekstkraft med sikte på utvikling i regionen som helhet.

Gjennom prosjektet har det blitt utviklet, forankret og vedtatt en felles Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen og oppfølgende handlingsplaner for hver kommune. Prosjektdeltakelsen var også grunnlag for omfattende forankringsarbeid i kommunene og blant regionens øvrige næringsaktører. Dette har ført til sterk eierskap til planen hos bidragsyterne og har på denne måten bidratt til å styrke næringssamarbeidet i Kristiansandsregionen.

I februar 2015 lyste KMD ut inntil 91,5 millioner kroner til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregioner for perioden 2015-2017. Formålet med fase 2 er at deltakerne skal komme fram til og iverksette lokalt forankrete strategier og tiltak innenfor et tema/samfunnsområde med utgangspunkt i det økonomiske samspillet mellom byen og omlandet for å fremme økonomisk vekst i regionen.

Knutepunktets kommuner har fått innvilget støtte til implementering av strategisk næringsplan og fellestiltak i handlingsplanene. Disse ble utarbeidet på bakgrunn av tema som skal fremme det økonomiske samspillet og veksten i regionen. Det vil legges vekt på næringssamarbeidet mellom kommunene, samt samarbeidet med regionens øvrige næringsaktører.

Dokumenter (1)
Login for redigering