Økonominettverket

Økonominettverket er en samarbeidsarena for økonomi/regnskapssjefer, og et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet.

Økonominettverket skal sikre og følge opp at samarbeidsprosesser og endringer faktisk fører til økonomisk effektivisering og opplevd forbedringer for befolkningen i knutepunktkommunene.

Viktige saker og innsatsområder i 2014 har vært: 

  • Momskompensasjon i utbyggingsavtaler
  • Innfordring i kommunene
  • Pensjon (egen fagdag om temaet) 
  • Barnevernsprosjektet
  • Samarbeid lønn og regnskap Lillesand/Birkenes
  • Prosjekt Innføring av eHandel
  • Kostra - rapportering og analyse 
  • KBR (Kristiansandsregionen Brann og Redning) 
  • Agder Energi.

Leder i 2016: Arne.Henrik.Lukashaugen@kristiansand.kommune.no

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 01.07.2016
Login for redigering