Rådmannsutvalget

Rådmannsutvalget 2015 (Fra venstre Jan Henning WIndegaard, Lillesand kommune, Kim Høyer Holum, Søgne kommune, Tor Sommerseth, Kristiansand kommune, Gro Anita Trøan, Birkenes kommune, Sten Albert Reisænen, Iveland kommune,Kjell A. Kristiansen, Songdalen kommune og Svein Skisland, Vennesla kommune) - Klikk for stort bilde

Rådmannsutvalget består av:

Gro Anita Trøan, Birkenes kommune
Kim Høyer Holum, Søgne kommune
Svein Skisland, Vennesla kommune
Sten-Albert Reisænen, Iveland kommune
Jan Henning Windegaard, Lillesand kommune
Kjell A. Kristiansen, Songdalen kommune
Tor Sommerseth, Kristiansand kommune
Kristin Tofte Andresen, Vest-Agder fylkeskommune
Arild Eielsen, Aust-Agder fylkeskommune

Rådmennene i deltakerkommunene utgjør KnpS administrative samarbeidsorgan. Rådmennene utpeker selv sin varamann.

Fylkesrådmennene fra Aust- og Vest-Agder er faste deltakere i samarbeidsorganet.

Hovedregelen er at rådmannsutvalget har ansvar for å behandle saker til representantskap og arbeidsutvalg og utarbeider forslag til virksomhetsplaner og budsjett som vedtas av representantskapet.

Koordinert innstilling i saker delegert til Kristiansandsregionens ATP-utvalg gis av sekretariatet for ATP - utvalget.

Rådmannsutvalget supplert med fylkesrådmennene innstiller etter forslag fra sekretariatet for ATP - utvalget til ATP-utvalget i saker som skal sluttbehandles i kommunestyrene og fylkestingene. 

Sekretariatet i KnpS fremmer saker som skal til rådmannsutvalget.

Utvalget velger selv leder og nestleder og fastsetter funksjonstid for disse.

Leder av rådmannsutvalget har møte- og forslagsrett i representantskap, arbeidsutvalg og øvrige utvalg.

Fra 1. januar 2016 er Sten Albert Reisænen fra Iveland kommune leder av rådmannsutvalget. 

Login for redigering