Teknisk nettverk

Teknisk nettverk er en samarbeidsarena for kommunalsjefer og ledere innen teknisk sektor. Nettverket er et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet. Viktige satsingsområder:

  • ATP Fagråd: vurderinger og anbefalinger knyttet til prosjekter og satsinger i ATP-samarbeidet.
  • Kommuneplan/planstrategi
  • Oppfølging av VA utvalg, GIS utvalg, byggesaksutvalg, planutvalg og utbyggingsavtaler.  

Nettverket ble etablert i 2011, og er nå ledet av Aud Sunniva Fuhr i Lillesand kommune. 

audsunniva.fuhr@lillesand.kommune.no 

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 22.10.2015
Login for redigering