In for Care - partnermøte i Groningen, Nederland

Logo - Klikk for stort bilde In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 16.11.2017

 Fra venstre: Elisabeth Holen-Rabbersvik, Songdalen, Svein Øderud, sekretariatet og May-Lene Lunde Uberg, Vennesla - Klikk for stort bildeFra venstre: Elisabeth Holen-Rabbersvik, Songdalen, Svein Øderud, sekretariatet og May-Lene Lunde Uberg, Vennesla

Hensikten med partnermøtet var dels å bli oppdatert på status i alle arbeidspakkene og veien videre, dels å få innblikk i hvordan frivillighet og "uformell" omsorg organiseres i Nederland.

Et tettere samarbeid mellom partnere med sammenfallende problemstillinger ble også diskutert.

Det ble viet spesiell fokus på unge mennesker som får et ufrivillig omsorgsansvar for et familiemedlem og hvordan denne personen blir ivaretatt. Dette ble belyst ved flere eksempler de unge selv fortalte sin sterke historie. Alle presentasjonene gav verdifull informasjon som de norske kommunene vil ta med seg i det videre arbeidet.

Login for redigering