Takk til Torhild!

150917ordførerbilde.jpg - Klikk for stort bilde På styremøtet 15.09.17. takket Torhild Bransdal for godt samarbeid gjennom mange år i Knutepunkt Sørlandet. 

Torhild Brandsdal og de øvrige ordførerne i Knutepunkt Sørlandet.  - Klikk for stort bildeTorhild Brandsdal og de øvrige ordførerne i Knutepunkt Sørlandet.

Med 18 års historie som ordfører i Vennesla, er Torhild Bransdal den av dagens ordførere og rådmenn som har fulgt samarbeidet aller lengst. Hun fikk med seg lykkeønskninger fra styret i Knutepunktet, og et løfte om fortsatt videre kontakt og samarbeid i hennes nye rolle som stortingsrepresentant.   

I tillegg til å takke Torhild for flott innsats gjennom mange år, hadde Knutepunkt Sørlandet flere andre viktige saker på agendaen i styremøtet 15.09.

Gunnar Kulia og Sveinung Hofstad fikk positive tilbakemeldinger fra ordførerne på sin presentasjon om satsingen på Invest in Agder. Dette blir en viktig regional satsing for å tiltrekke nye internasjonale aktører til vår landsdel.  

Harald Furre orienterte om status for etableringen av Business Region Kristiansand. De øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet vil få tilbud om tilknytning til det nye samarbeidet, som vil få et regionalt fokus.

Saken om strategiske endringer og navnebytte til Region Kristiansand kommer opp i alle kommunestyrene i løpet av september. Samtlige forventer at de foreslåtte endringene blir vedtatt. Styret har også startet forberedelsene av en ansettelsesprosess for en ny daglig leder, som skal bidra til å sette tydeligere fokus på felles politiske saker i regionen. Kristian Råmunddal vil fortsatt kunne bidra som innleid prosjektressurs.

I styremøtet ble også budsjett og møteplan for 2018 behandlet. 

Sist endret 19.09.2017
Login for redigering