Bygdefolk skal selv påvirke Hægelands framtid

Flere hundre ideer om hvordan Hægelands fremtid skal være kom fram under folkemøtet i bygda 22. februar. Bygdefolket skal selv påvirke veien videre. Møtet var i regi av LISA, Landsbygdsutvikling i Skandinavia.

Fotograf: Arild Tveide
Folkemøte på Hægeland 22.02.10 fotograf Arild Tveide
EU + Interreg

Saken under er hentet fra prosjektets nettsider www.lisakask.no - hvor du kan se flere bilder fra møtet. Artikkelen er skrevet av bygdesmed Arild Tveide fra Birkenes kommune.

Hægelands framtid
Bygderådet på Hægeland - i samarbeid med de Norske kommunepartnerne i LISA - har avholdt møte om å skape en arena hvor folk i bygda kunne få si sin mening om Hægelands framtid og utvikling. Møtet svarte helt klart til forventningene.

Ja, egentlig mer enn det. Et femtitalls personer møtte frem. De viste stort engasjement og hadde klare tanker og ideer på hvordan Hægeland kan fremstå over tid.

En fontene med en vannstråle på 50 meter - midt i Hægelandsvannet - var bare en av flere hundre ideer som fremkom.

Trygve Frivoll, leder av Bygderådet, ønsket sine sambygdinger velkommen i et helt spesielt møtelokale. Møtet var lagt i produksjonshallen til Steinslands Mek. Verksted A/S. Scene og storskjerm og stoler og bord ble rigget for anledningen.

Bygdeutviklerne Per-Øyvind Sørbø og Brigt Samdal fra Eikefjord Grendelag i Sogn og Fjordanene, var innleid for å sette tankene i sving hos hægdølene. De lykkes fullt ut. Per-Øyvind og Brigt holdt et timelangt foredrag. De snakket om kreativitet og galskap satt i system. Og viktigheten av å involvere innbyggerne.

- Det er viktig i oppstarten å lykkes med konkrete realiserbare prosjekter, understreket Per-Øyvind og Brigt.

Ansvar for åpningsmarkering av ny veitrase med statsråd til stede og vellykket foreldrestyrt skole over to dager, var to helt konkrete eksempler som herrene Sørbø og Samdal nevnte.

Jan Eivind Danielsen fra Stavanger ledet prosessen med å finne ut av hva som er det sentrale for Hægeland å jobbe med fremover. Resultatet ble enestående rundt de 9 inndelte bordene. Til slutt var nærmest to hele vegger tapetsert med gule lapper om hvordan Hægeland kan se ut i fremtiden. Bygderådet får litt av en oppgave å strukturere de gule lappene under forskjellige overskriftene.

Overskriftene skal danne grunnlag for grupper som bygdefolket selv skal være med på  å jobbe med.

Hægeland er en av de utvalgte norske bygdene i LISA-prosjektet hvor lokal mobilisering og lokale utviklingsplaner står i fokus. Se bilder fra arrangementet på Hægeland på nettsidene www.lisakask.no.
 

 

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 04.03.2010

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering