Ekstern skolevurdering

Fire nye skoler har nå blitt vurdert av den eksterne skolevurderingsgruppa.
Publisert av Ruth Ringstad Kolnes. Sist endret 05.05.2008
Skoleelever
Skoleelever
Denne gangen er det Engesland skole i Birkenes som ble vurdert i temaet "Fysisk fostring", Rosseland skole i Songdalen i temaet "Skolens miljø og læringsutbytte", Samkom skole i Vennesla "Voksenrollen" og Nygård skole i Søgne " Leseopplæringen". Denne vurderingen er en del av kommunenes oppfølging av Opplæringslovens § 13.10 ang system på kvalitetsutvikling.

To lærere/skoleledere har vært på skolen en liten uke og sett skolene i kortene. Man har hatt ute spørreskjemaer til foreldre, ansatte og elever, intervjuet de samme og ikke minst gått gjennom skolens planer og observert på skolen.

Vurderingen ender alltid opp i en rapport der en peker på skolen sine sterke sider, og hvordan de best mulig kan jobbe videre i og utvikle skolen.

Alle rapportene kan lastes ned fra linken nedenfor.
 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering