En by i stadig vekst

Kristiansand

Kristiansandsregionen er i vekst og er gode på nyskaping. Dette gir en solid tredjeplass i NHOs nærings-NM, tett bak Stavangerregionen og Oslo. Også i Kapitals kåring av Norges næringsby 2008, kommer Kristiansand godt ut, med en femteplass.

Kristiansand kommune gjør mye for å legge forholdene best mulig til rette for dagens eksisterende næringsliv og for de som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet i Sørlandets perle.

Teknologisentrum
Spennende bedrifter i vekst tiltrekker seg ingeniører og akademikere fra blant annet Universitetet i Agder. Noen av de største foretakene arbeider innen energisektoren, enten som leverandører til olje- og gassindustrien eller som produsenter av fornybar energi. Siste tilvekst er fremstilling av høyrent silisium til verdens solcelleindustri. I Kristiansand satses det nå kraftig på utvikling av vindkraft gjennom etablering av Norges største vindkraftselskap.
De store investeringene i næringslivet, i kultur, i kommunikasjon og i kompetanse, gjør Kristiansand til et spennende sted å jobbe og bo framover.

Tenker miljø
Kristiansand er blant de ledende i landet på avfallshåndtering, offentlig kommunikasjon og klimatiltak. Økt fokus på miljø har også gitt et næringsliv som tør å satse på bærekraftig utvikling.

Norges tredje største energikonsern, Agder Energi, har hovedkontor i Kristiansand. Selskapet produserer vannkraft, har et stort kraftnett og bygger ut fjernvarme. Agder Energi leder an på den største satsningen på vindkraft i Norge, og ønsker en ledende rolle i det stadig viktigere markedet for miljøvennlig energiproduksjon
Det er ikke uten grunn at Kristiansand kaller seg miljøbyen.

Utbyggingsplaner
Flyplassen på Kjevik har direkteruter til tre av de største, norske byene og til de internasjonale storflyplassene i København og Amsterdam. Det er også ruter til andre europeiske byer som Gøteborg, Innsbruck og Graz. Antallet destinasjoner øker stadig for å møte den kraftige etterspørselen, og flyplassen har utvidelsesplaner.
Kristiansand Havn har også vært viktig for regionens utvikling, og den er fremdeles en av Norges travleste.

Et betydelig antall shippingselskaper har sin base her, og Siem Offshore har for eksempelt 600 ansatte fordelt på 50 fartøyer. Den raskeste veien til Danmark er med en av hurtigfergerutene. I motsetning til mange andre byer er ikke trafikk et stort problem i Kristiansandsregionen. Det bygges nye, store motorveier som kutter reisetiden betraktelig for mange pendlere. I hele regionen er det også et omfattende kollektivtilbud, med et stort tilbud av ekspressbusser til blant annet Oslo og Stavanger. Dit er det også god togforbindelse fra Kristiansand sentrum.

Artikkelen er i sin helhet hentet fra Estate Media, se link vedlagt.

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 24.09.2009

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering