Felles brannvesen i snart ett år

KBR logo

Sterkere fokus på forebygging. Mindre turnover blant ansatte. Lettere tilgjengelig og bedre utstyr. Faglig solid brannvesen. 10 måneder etter sammenslåingen til et felles brannvesen, er brannsjef Per Stølan underveis til å nå målene, men fortsatt er det mange forutseninger, særlig innenfor økonomi, som må på plass.  

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 10.11.2009
Brannsjef Per Stølan

1. januar 2009 ble selskapet Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) etablert som et felles brannvesen for de seks kommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Det var gjennom det interkommunale samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet det i 2006 ble tatt initiativ til å utrede felles brannvesen i regionen. KBR dekker et areal på til sammen 1.891 km2 og har ansvaret for om lag 125.000 innbyggere. 

Sammenslåingen
- Vi har hatt en bra prosess, men er fortsatt underveis. For noen stasjoner har det nok vært en utfordring å miste den daglige ledelsen på stasjonen, nå som administrasjonen i KBR er samlet på brannstasjonen i Kristiansand, forteller brannsjef Per Stølan. Fortsatt er brannstasjonene på Finsland, Hægeland, Vennesla, Birkenes, Søgne, Lillesand i full drift, men administrasjonen er endret ved sammenslåingen.

Kristiansandsregionen brann og redning (KBR) består av beredskapsavdeling, forebyggende avdeling og feieravdeling, i tillegg til stab og plan- og utvikling. Hovedkontoret ligger på Kristiansand brannstasjon. KBR har en liten administrasjon i forhold til tilsvarende IKS-er. Målet med sammenslåingen har vært faglig solid brannvesen med økonomisk effektiv drift.

Større fagmiljø og bedre utstyr
Innenfor fagfeltet forebyggende brannvern, slet de små stasjonene med stor turnover blant ansatte med nødvendig fagkompetanse. Etter sammenslåingen til KBR er ansatte innenfor forebygging samlet på en plass, noe som gir mer utfordringer for den ansatte og større faglig tilfredsstillelse. Brannvesenet har ikke hatt turnover i disse stillingene etter sammenslåingen.

På beredskapssiden gir sammenslåingen fordeler på utstyrssiden. Det er nå mulig å supplere med nytt utstyr der behovene er størst. I 2010 blir, om de økonomiske rammene for 2010 godkjennes, den 42 år gamle tankbilen i Birkenes erstattet med en yngre utgave fra Vennesla brannstasjon. Denne vil gi de ansatte på Birkenes brannstasjon langt bedre arbeidsforhold og beredskap.

En annen fordel med sammenslåingen er utnyttelse av mannskap og utstyr. Om det brenner utenfor eget beredskapsområde, er det nå lettere å innhente assistanse og utstyr fra de andre stasjonene. Utstyret, og da særlig spesialutstyr som de små stasjonene ikke har økonomi til å kjøpe inn, er nå lettere tilgjengelig for alle stasjonene, for eksempel varmesøkende kamera, høydemateriell og 6-hjuls terrenggående kjøretøy.

Utfordringen
- Et best mulig brannvesen, med trygghet og sikkerhet for innbyggerne i regionen er i vår viktigste interesse, forteller Stølan. Gjennom sammenslåingen er målet om et faglig solid brannvesen med økonomisk effektiv drift i rute.

Det er få bransjer som er så regulert gjennom lovverk og forskrifter som brannvesenet. Det er beskrevet til detaljnivå hvor mange brannmenn som må være på vakt, og om en blir syk, må en annen brannmann hyres inn for å dekke vakten. Vikaren må hentes innenfor egne rekker av brannmenn som allerede går i et fast vaktsystem, noe som utløser kostnader i forhold til overtid. Besparelser i form av færre ansatte i en allerede liten administrasjon er heller ikke aktuelt, da eierkommunene som forutsetning for sammenslåingen, krevde at ingen ansatte skulle miste jobben, avslutter Stølan.

Bedre kommunikasjon med innbyggere
KBR har opprettet nye nettsider for å lette tilgjengeligheten av informasjon til innbyggerne i regionen. Viktige opplysninger, spørsmål og svar ligger lett tilgjengelig, og dette har redusert generelle henvendelser over telefon med spørsmål fra publikum. Nettsidene finner du på www.kbr.no  
 

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering