Felles formannskapsmøte

Formannskapspolitikere fra alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet var forrige uke samlet til felles møte i Lillesand. 
 

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 24.11.2011

Første post på programmet onsdag 16. november var en orientering om samarbeidsform, utfordringer og muligheter, mål og strategier for Knutepunkt Sørlandet, ved Kjell A. Kristiansen og John Ånon Jonassen. Ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn innledet om nasjonal transportplan, og leder av by og samfunnsenheten i Kristiansand, Finn Åsmund Hobbesland informerte om høringsinnspill til konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen.

Samhandlingsreformen var også tema, hvor helse- og sosialdirektør i Kristiansand, Lars Dahlen sammen med rådgiver Janne Brunborg informerte om arbeidet som pågår i blant annet Knutepunkt Sørlandets helse, sosial og omsorgsnettverk. Siste post på programmet var felles folkevalgtprogram, evaluering og forberedelse til neste samling ved regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik.

Politisk mobilisering og samarbeid viktig
Nyvalgt styreleder Arne Thomassen konstaterte på bakgrunn av gode innspill i møtet at det er viktig med politisk mobilisering og samarbeid på saker som er viktig for alle knutepunkt kommunene og dermed også landsdelen. Både samferdsel og samhandlingsreformen er typiske eksempler på områder der kommunene må samarbeide og der potensialet er stort, påpekte Thomassen. Han mener også at det er flere andre områder som kan egne seg for samarbeid mellom to eller flere kommuner, for eksempel kommunale støttetjenester, næringsutvikling og særskilt kompetansekrevende områder innen teknisk sektor. Han refererte også til landsdelens levekårsutfordringer.

- Vi har allerede lykkes med samarbeidstiltak innen skole og barnehage. Dette samarbeidet bør utvikles videre kombinert med andre tiltak for å møte levekårsutfordringer i Knutepunkt Sørlandet/Kristiansandsregionen. 

Arne Thomassen takket for fremmøte i Lillesand og signaliserte sterk motivasjon for å bidra til å styrke samarbeidet i Knutepunkt Sørlandet sammen med politikere, tillitsvalgte og ansatte.

Vi ligger tett og sammen er vi sterke, avsluttet han!

Nyttig møte
Lillesands-Posten var til stede under møtet og intervjuet flere av politikerne. Til avisen sier Gun-Silje Thorsen som representerer Høyre i formannskap og kommunestyre i Birkenes følgende om møtet:

- Dette er utrolig nyttig. Det er første gang jeg er på et møte i Knutepunkt Sørlandet. Det er mye å sette seg inn i, derfor er det kjempegreit å få en innføring. Her får en jo også se hvem de andre politikerne er.
Anne Kristiansen, KrF, som også sitter i formannskapet i Birkenes var også godt fornøyd med fellesmøtet.

- Det er greit å samkjøre seg, og det er viktig for alle kommunene. Det er viktig at vi har en stemme. I dag har det vært friske innspill, forteller Kristiansen til Lillesands-Posten.

 

Bilder fra møtet finner du under. Klikk på bildene for større bilde. Fotograf John Ånon Jonassen.

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering