Felles partigruppemøte

Demokrati
Demokrati
Den politiske arbeidsgruppen som har vurdert en fremtidig representativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet samarbeidet tilrettelegger for et dialog- og informasjonsmøte mandag 18. september. Møtet finner sted i Nils Henrik Abels hus i Kristiansand kl. 18:00. Partigruppene i Knutepunkt Sørlandet kommunene er målgruppen.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 27.12.2006
Med utgangspunkt i vedtak i alle by- og kommunestyrer og Knutepunkt Sørlandets handlingsprogram for 2006 vedtok styret i sitt møte 16. februar å etablere et prosjekt "styring og medbestemmelse". Styrets nestleder, ordfører Jan Oddvar Skisland fra Kristiansand bystyre, ble bedt om å lede prosjektgruppen og med Solveig Solbakken fra Lillesand bystyre som nestleder. By- og kommunestyrene er orientert underveis. Det planlegges endelig vedtak i desember 2006 eller primo 2007.

Prosjektgruppen har utredet og vil fremme en anbefaling om en fremtidig styringsmodell for regionen Knutepunkt Sørlandet. Både representativ demokratisk styring og de ansattes medbestemmelse har vært gjenstand for fokus. Anbefalingen presenteres i anledning felles formannsskapsmøte 5. september, og den vil deretter bli sendt på høring til samtlige kommuner m.fl. Parallelt blir det viktig å tilrettelegge for god informasjon, og det er i den sammenhengen at prosjektgruppen inviterer alle partigruppene i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet til fellesmøte. Kjøreplan:

Kl. 18:00 Presentasjon av arbeidsgruppens vurderinger og anbefaling v/ordfører og arbeidsgruppens leder Jan Oddvar Skisland
Kl. 18:30 Innlegg fra andre medlemmer av arbeidsgruppen
Kl. 18:45 Spørsmål/debatt i plenum
Kl. 19:30 Partigruppene fortsetter diskusjonen i grupperom ("Knutepunkt Sørlandet partigrupper")

Prosjektgruppens medlemmer :
Jan Oddvar Skisland, Kristiansand bystyre (leder)
Solveig Solbakken, Lillesand bystyre (nestleder)
Helge Stapnes, Songdalen kommunestyre
Kjell Eirik Stoveland, Birkenes kommunestyre
Eli Løite, Søgne kommunestyre
Per Olav Engen, Iveland kommunestyre
Berit Kittelsen, Vennesla kommunestyre
Jens Eckhoff, ansattes representant (LO-K Agder)
Arne Fjermeros, ansattes representant (Unio Agder)
Jan Inge Tungesvik, regionleder KS-Agder.

Agderforskning v/seniorrådgiver Helge Røed har vært rådgiver for prosjektgruppen og Anne Karen Aunevik fra Kristiansand kommune har bistått prosjektet administrativt.

Dette prosjektet har også vært gjenstand for en koordinering og samarbeid med den nasjonale KS studien av omfanget av interkommunalt samarbeid, og med en spesiell vekt på politisk styring og kontroll. Econ Analyse har gjennomført dybdestudier fra tre interkommunale samarbeider, deriblant Knutepunkt Sørlandet. Rapportene kan du lese ved å laste ned filene nedenfor.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering