Felles plan folkehelse og levekår i Agder - høring

Utkast til felles plan for folkehelse og levekår i Agder 2010 - 2013 sendes nå ut på høring. Frist for høring er 26. mars. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok i desember 2008 å igangsette arbeidet med en felles strategisk plan for folkehelse og levekår i de to fylkene.

Fotograf: Elisabeth Sperre Alnes
fotograf Elisabeth Sperre Alnes

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok 26. januar 2010 å sende utkast til felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 på høring, i samsvar med fylkesrådmannens innstilling. Frist for høring settes til 26.mars 2010.

Visjonen for planen er "God helse og livskvalitet for alle i Agder." Planen belyser levekårsvariabler og helsevariabler, og presenterer ulike grep innen folkehelsepolitikken.

Prioriterte innsatsområder i planen er livstilsfaktorer som påvirker vår helse så som fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, kroppsvekt, kosthold, røyking og snus, alkohol og andre rusmidler. Fylkeskommunene ønsker å videreutvikle Aktivitet på resept i Vest-Agder og Helsekilden i Aust-Agder, og sosial ulikhet i helse er et gjennomgående perspektiv i planen.

Temaene uføretrygd, likestilling og integrering, utdanning og frafall i videregående skole beskrives i planen, og er aktuelle i folkehelsearbeidet. Leseren vil finne at planen også beskriver andre innsatsområder som psykisk helse, seksuell helse og tannhelse.

Les utkast til felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013 (PDF, 2 MB).

Kilde: Aust-Agder fylkeskommune www.austagderfk.no

 
Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 01.02.2010

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering