Folkehelse på dagsorden

Folkehelse i Agder
Folkehelse i Agder

Rådmennene i Knutepunkt Sørlandet kommunene ble i møte 6.desember 2013 enige om å prioritere samarbeid om folkehelsearbeid. På bakgrunn av en søknad er det nå mottatt kr. 100 000 i støtte fra Fylkesmannen i Vest-Agder til en forstudie. 

 

Sist endret 04.04.2014
Folkehelse på dagsorden i rådmannsutvalget 6.12.13
Folkehelse på dagsorden i rådmannsutvalget 6.12.13

Forstudie - Folkehelsenettverket i knutepunktet
Folkehelsenettverket ledes pr. tid av Stine Brusborg Sagen i Kristiansand kommune, som på bildet til høyre orienterer rådmennene om folkehelseutfordringer det kan samarbeides om å løse.

Forstudien som nå igangsettes har som målsetting:

1. Kartlegge behov de andre tjenestenettverkene i knutepunktet har i forbindelse med forpliktelsene i ny folkehelselov, og som folkehelsenettverket kan være bidragsyter på

2. Kartlegge om og evt hvordan folkehelsenettverket kan bistå i arbeidet med å nå aktuelle mål i strategisk handlingsplan 2014-2017.

3. Foreslå hvordan knutepunkt kommunene kan jobbe med tiltak på tvers av kommunegrensene og fagområdene, slik at en samlet kan igangsette effektfulle tiltak etter utfordringer som fremkommer i oversikt over folkehelseutfordringer. 

4. Utarbeide et oversiktsdokument over kvalitetssikret, forskningsbaserte folkehelsetiltak innen alle kommunale tjenestesektorer - derigjennom høyne kunnskapen om konkrete tiltak som virker innen folkehelsesatsingen.

5. Gjennom punktene 1 - 4 vil en eventuelt justere og konkretisere vedtatt mandat for nettverket.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering