Hva trenger din skole?

Ill hva trenger din skole?
Ill hva trenger din skole?
Skolen satser sterkt på lesing, "Hva trenger din skole" beskriver den første, andre og tredje leseopplæringen (1.- 10. trinn). Nasjonale prøver, faglige resultater, skolenes prioriteringer og utfordringer har gjort det nødvendig å gi mer differensierte tilbud i skolen.
Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 21.01.2009
Skoleelever
Skoleelever
Prosjektet "Hva trenger din skole" er en hovedsatsning i skolene i Knutepunkt Sørlandet-kommunene.

Skolenettverket i Knutepunkt Sørlandet og Pedagogisk senter i Kristiansand har tilrettelagt et system for etterutdanning skoleåret 2008 – 2009. Dette innebærer muligheter for en skole eller flere skoler til å inngå nærmere definerte kontrakter om samarbeid med Pedagogisk senter på egen skole.

Gjennom heftet "Hva trenger din skole" kan lærere og ledelse på skolene i knutepunkt-kommunene velge den kompetansehevingen skolen selv mener de har bruk for.

Hovedvekt legges på den første, andre og tredje leseopplæringen gjennom de ulike fasene elevene gjennomgår fra nybegynner til dyktig og allsidig leser av ulike tekster til ulikt bruk.

Første leseopplæring er for 1. - 2. trinn
Andre leseopplæring er for 3. - 7. trinn
Tredje leseoppkæring er for 8. - 10. trinn

Hovedmålgruppen er lærere og deres trening for å øke egen kompetanse i møte med elevene i tråd med retningslinjer gitt i lovverk og forskrifter.

Les, velg, sett sammen og gjør avtaler med Pedagogisk senter.
Skolene inngår forpliktende avtaler i form av kontrakt, hvor resultater som ønskes oppnådd, innhold, avklaring av gjensidige forventninger, forpliktelser, varighet, tid til disposisjon, arbeidsmåter og involvering er tema som drøftes, skriftliggjøres og danner grunnlaget for de avtalene som får prioritet.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering