ATP-logo
ATP-logo
Idè-seminar -alle
Idè-seminar -alle
Kampanje - 5
Kampanje - 5
Kampanje - 1
Kampanje - 1
Kampanje - 2
Kampanje - 2

Hvordan skal Knutepunkt Sørlandet regionen vokse?

Den 22. januar var over 60 planleggere samlet for å diskutere hvordan Kristiansandsregionen kan vokse. Som grunnlag for diskusjonen var det på forhånd skissert 4 ulike utbyggingsalternativer. I løpet av våren 2008 skal de foreslåtte alternativene bearbeides, og nye alternativer utarbeides, før de sendes kommunene for politisk drøfting sommeren 2008.
Publisert av Are Kristiansen. Sist endret 01.02.2008
Les mer om dette på arealprosjektets hjemmeside (link nedenfor)

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering