In for Care - Nytt Interreg-prosjekt i regionen

Prosjektet skal utforske nye samarbeidsmåter i omsorgstjenester og optimalisere tilbudet ved hjelp av innovasjon.

Aldrende befolkning, økte kostnader for omsorgstjenester og budsjettkutt har gjort at omsorgssystemene i landene rundt Nordsjøen har gått fra å være statlig regulert, til et system som baserer seg på solidaritet og fellesskap.

NSR Logo - Klikk for stort bilde

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 15.11.2016

Møter utfordringene
Interreg Nordsjø-prosjektet In for Care skal utvikle innovasjon i tjenestetilbudet ved å optimalisere uformelle og formelle nettverk. Samtidig skal nye samarbeidsmåter utforskes, hvor marked, offentlig og privat sektor kan gi svar på sosiale behov, samt styrke uformelle nettverk gjennom ny teknologi.
– Politikere både i Norge og Europa vil engasjere flere frivillige og pårørende, spesielt innen helse- og omsorgsfeltet. Det er absolutt et behov for økt frivillig innsats, og dette prosjektet vil gjøre det lettere for frivillige å bidra, sier førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA) til UiA.
I prosjektet skal prosesser i frivilling arbeid og uformell omsorg forbedres, samtidig skal prosjektet levere økt kunnskap om hvordan offentlig sektor kan utvikle seg som en leverandør av omsorgtjenester. In for Care skal også utvikle en quadruple helix-modell for uformell omsorg og frivillig hjelp, gi innsikt i kostnadsreduksjoner i den offentlige omsorgssektoren og bidra til nye retningslinjer og ideer for omsorg, hvor uformelt og formelt tjenestetilbud kombineres.
– Første oppgave for oss nå er å kartlegge hvilke verktøy som allerede eksisterer, og hva som trengs for å gjøre prosessen enklere. Kommunene forteller oss at de sitter med lange lister av frivillige, men at det er vanskelig å få systematisert dem, sier prosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi til UiA.

Utforsker kommunale løsninger

Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Firmaet Frameworks skal utvikle teknologien i prosjektet.

– I Grimstad vil vi se på samhandling mellom institusjonshelsetjenestene, og pårørende og frivillige. I Vennesla vil vi ha mer fokus på hjemmetjenester og frivillige. I Songdalen finnes det et interessant prosjekt hvor elever som dropper ut av videregående skole blir utfordret på å jobbe som frivillige i kommunen, sier Thygesen.

– Første oppgave for oss nå er å kartlegge hvilke verktøy som allerede eksisterer, og hva som trengs for å gjøre prosessen enklere. Kommunene forteller oss at de sitter med lange lister av frivillige, men at det er vanskelig å få systematisert dem, sier prosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi.

Veslemøy Rabe, direktør på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (t.v.), førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap,ogprosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veslemøy Rabe, direktør på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (t.v.), førsteamanuensis Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap,ogprosjektleder Ragni Macqueen Leifson ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi.(Foto: Walter Norman Wehus)

Samarbeid er avgjørende

For å forbedre tjenestetilbudet innen omsorg skal In for Care styrke samarbeid og utvikle og utveksle ny kunnskap og erfaringer på tvers av land og sektorer. Viktige aktører skal bli bevisst på hvordan innovasjon kan spille en viktig rolle i uformell omsorg. Samarbeid er avgjørende for å nå dette målet, og også for å øke kapasiteten hos offentlig sektor til å forbedre tjenestetilbudet innen omsorg.

Stort konsortium – norsk leder

17 partnere fra seks forskjellige land, med Universitetet i Agder som prosjektleder, utgjør In for Care. Av norske aktører finner vi, i tillegg til universitetet, Knutepunkt Sørlandet, med Vennesla og Songdalen kommune, Grimstad kommune og Frameworks AS fra Arendal. Fra Danmark er University College Syddanmark med på laget, sammen med Länsstyrelsen Värmland og Landstinget i Värmland i Sverige. Nederland er sterkt representert i prosjektet med provinsen Drenthe, Stichting CMO STAMM, Gemeente Hoogenveen, Gemeente AA en Hunze, University Medical Centre Groningen og Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen. Fra Skottland kommer partneren Abertay University i Dundee, og fra Belgia kommer Stad Turnhout og Stad Aaalst.

Prosjektet har et totalbudsjett på 4.457.700 euro, hvorav halvparten er finansiert av EU-midler og norske Interreg-midler. 1. januar skal prosjektet starte opp, og det skal vare i tre år. 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering