Informasjon for Kommunestyret i Vennesla

Fotograf: Lars Rasdal, Vennesla Tidende
fotograf Lars Rasdal, Vennesla Tidende
Vennesla kommune har tilrettelagt for informasjon om Knutepunkt Sørlandet både for kommunestyret og de ansatte. I samarbeid med ordfører og rådmann er det utarbeidet et todelt opplegg for dette. En tar sikte på å gjennomføre tilsvarende informasjon i de andre kommunene, og slik at opplegget for de folkevalgte er likt i alle kommunene.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 27.12.2006
Informasjonen for kommunestyret i Vennesla ble gjennomført i anledning ordinært kommunestyremøte onsdag 1. februar. Det var satt av 1,5 timer, og med følgende agenda :

- Innledning ved styreleder
- Hvorfor interkommunalt samarbeid?
- Informasjon v/daglig leder KnpS
- Generell informasjon
- Demokratiske løsninger
- Knutepunkt Sørlandet som en omstillingsarena
- Pause
- Oppsummering v/rådmann.

Kommunestyrets interesse og engasjementet var stort, og tidsrammen ble utvidet til 2 timer. Mer enn halvparten av kommunestyrets 27 representanter benyttet anledningen til å uttale seg om det handlingsrommet som nå åpner seg for region Knutepunkt Sørlandet. Flere av disse hadde tilleggskommentarer og replikker. Budskapet var et entydig JA til økt og forpliktende samarbeid, og en optimisme i forhold til denne arenaen. Regionens potensiale som samfunnsutvikler og regionalt tyngdepunkt kom tydelig frem av debatten, og at et nært og godt samspill mellom randkommunene og Kristiansand som storby må prege veien videre. Det ble også fokusert på at kommunene er underlagt samme lovverk og tilbyr samme tjenester, og at forpliktende samarbeid kan frigjøre ressurser og samtidig bidra til en mer slagkraftig region med sikrere arbeidsplasser. "Dersom Kristiansand går godt, går det også bra for de andre kommunene", ble det uttalt. En annen representant tilføyde, "en slagkraftig Knutepunkt Sørlandet region er vinn-vinn situasjon". Kommunestyret i Vennesla er nå opptatt av å få på plass en fremtidsrettet modell for demokratisk styring av Knutepunkt Sørlandet, og at det arbeidet kommer raskt i gang.

Rådmann Svein Skisland oppsummerte innspillene i en setning; "jeg oppfatter at kommunestyret sier klart JA til visjonene og målsettingene som ble presentert for Knutepunkt Sørlandet, dette går vi for!"

Vennesla Tidende var tilstede i anledning kommunestyremøtet, og artikkelen kan du lese her :

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering