Kick off for strategisk næringsplan

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet var 10. nov. 2015 samlet i Søgne for kick off for arbeidet med å sette de vedtatte handlingsplanene til kommunene ut i livet.

Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 10.11.2015

Møtet ble dekket av n247.no. Artikkelen finnes her: http://www.n247.no/?nyhet=3410&tittel=Kick-off_for_strategisk_naeringsplan 

Mer informasjon om strategisk næringsplan og næringsnettverket finnes under menypunktet Nettverk og utvalg - Næringsnettverket

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering