Klimasatsstøtte til to prosjekter

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet har vært engasjert i to prosjektsøknader til Klimasats, Miljødirektoratets støtte til klimasatsing i kommunene. Vi har nå fått beskjed om at både Smartskogprosjektet og Interkommunalt hydrogennettverk får støtte. En veldig hyggelig tilbakemelding som viser at vi har mye igjen for å stå sammen! 

Publisert av Kristian Råmunddal. Sist endret 28.10.2016

Per Erik Stoveland (t.h.) og John Olav Brakstad fra styret i Smartskog AS  (foto: Spenn: Erling Slyngstad-Hægeland - Klikk for stort bildePer Erik Stoveland (t.h.) og John Olav Brakstad fra styret i Smartskog AS (foto: Spenn: Erling Slyngstad-Hægeland

Klimasats er Miljødirektoratets ordning for støtte til klimasatsing i kommunene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet var involvert i to ulike søknader til dette programmet;

- Interkommunalt hydrogennettverk: Innledende arbeid for å etablere et regionalt nettverk for aktører som på ulike måter er interessert i hydrogen.

- Smartskog: Videre strategi- og forretningsutvikling av selskap som ønsker økt fokus og satsing på tre, gjennom smart bruk av hele trestokken. Utgangspunkt i Birkenes. Mål om å skape aktivitet for hele landsdelen. 

Miljødirektoratet mottok 332 søknader til tilskuddsordningen. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling er 98 millioner i 2016.129 gode prosjekter får støtte. Prosjektene skal bidra til klimagassreduksjon og tilpasning til lavutslippssamfunnet.

Vi er stolte og glade over at våre to prosjekter er blant de relativt få som har blitt prioritert på Agder.

Her finnes mer informasjon om tildelingen: 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---tildeling-av-tilskudd-2016/

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering