Forstørrelsesglass
Forstørrelsesglass
Dag Ingvar Jacobsen
Professor Dag Ingvar Jacobsen er prosjektansvarlig.
Grimstad møtet - 1
Masterstudent i Offentlig politikk og ledelse, Rune Aslaksen.
Kart - blå bakgrunn
Knutepunktkommunene er felles bo-, service- og arbeidsregion.

Knutepunktsamarbeidet under lupen

Samarbeidet mellom Knutepunkt Sørlandet kommunene skal nå følgeforskes fra Universitetet i Agder de to neste årene. Det er fylkesmannen i Vest-Agder som finansierer denne forskningen, som vil bli ledet av professor Dag Ingvar Jacobsen. Denne følgeforskningen kommer i tillegg til det allerede igangsatte følgeforskningsprosjektet som Kommunenes Sentralforbund har iverksatt. Prosjektsøknaden er godkjent av rådmennene.
Sist endret 30.10.2008
Det betyr at Knutepunkt Sørlandet samarbeidet pr. tid følgeforskes fra to instanser, det vil si Kommunenes Sentralforbund v/Nivi Analyse og nå ved at Universitetet i Agder kommer på banen.

I tillegg arbeider masterstudent i Offentlig politikk og ledelse, Rune Aslaksen, med en masteroppgave om Knutepunkt Sørlandets styringsmodell

Du kan lese mer om prosjektet og dets problemstilling ved å laste ned linken nedenfor.

Det er også en link til KS sitt følgeforskningsprosjekt og et informasjonsark om knutepunktets nye styringsmodell.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering