Kommunereformen - avsluttet prosess

bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg - Klikk for stort bilde

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert av Kristian Råmunddal. Sist endret 29.06.2016

Kommune- og bystyrene i de fem kommunene i K5-samarbeidet gjorde sine endelige vedtak 22. juni 2016. Vedtakene betyr at det ikke blir søkt om å lage en ny kommune av Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Det blir heller ikke videre samtaler mellom Birkenes og Lillesand, eller mellom Kristiansand, Songdalen og Søgne om den såkalte K3-modellen. I Iveland kommune ble det i kommunestyremøtet 22.06. vedtatt å ikke gå videre i drøfting av sammenslåing med Vennesla kommune. 

Dermed er det avklart at ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang. 

Kommunene vil nå gjøre egne vurderinger og evalueringer av interkommunale samarbeid. I løpet av høsten 2016 vil vi vite mer om hvilke betydning dette vil få for etablerte nettverk og samarbeid i Knutepunkt Sørlandet.  

 

 

 

 

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering