• Takk til Torhild!
  På styremøtet 15.09.17. takket Torhild Bransdal for godt samarbeid gjennom mange år i Knutepunkt Sørlandet.
 • Ny retning for Knutepunkt Sørlandet
  Region Kristiansand blir det nye navnet på det interkommunale samarbeidet i Kristiansandsregionen fra 01.01.18. Nytt...
 • "In for Care" er endelig i gang
  Interreg-prosjektet "In for Care" er endelig i gang. I løpet av 2 dager har 38 deltakere fra 10 partnere i...
 • Pendling på Agder
  Det kan være interessant å studere Knutepunkt Sørlandet i et videre regionalt perspektiv gjennom en pendlingsmatrise...

Kommunereformen - avsluttet prosess

bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg - Klikk for stort bilde

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert av Kristian Råmunddal. Sist endret 29.06.2016

Kommune- og bystyrene i de fem kommunene i K5-samarbeidet gjorde sine endelige vedtak 22. juni 2016. Vedtakene betyr at det ikke blir søkt om å lage en ny kommune av Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne. Det blir heller ikke videre samtaler mellom Birkenes og Lillesand, eller mellom Kristiansand, Songdalen og Søgne om den såkalte K3-modellen. I Iveland kommune ble det i kommunestyremøtet 22.06. vedtatt å ikke gå videre i drøfting av sammenslåing med Vennesla kommune. 

Dermed er det avklart at ingen av kommunene i Knutepunkt Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang. 

Kommunene vil nå gjøre egne vurderinger og evalueringer av interkommunale samarbeid. I løpet av høsten 2016 vil vi vite mer om hvilke betydning dette vil få for etablerte nettverk og samarbeid i Knutepunkt Sørlandet.  

 

 

 

 

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering