Konferanse ”Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet"

Logo - samarbeid barn og unge
Logo - samarbeid barn og unge
Bryr du deg om ungdom? Vil du bidra til å forebygge ungdomskriminalitet? Agder politidistrikt og krim.utvalget i Knutepunkt Sørlandet inviterer til konferansen ”Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet” på Fevik Strand hotell 29.-30.mai. Påmeldingsfrist 8. mai.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 27.12.2006
Hovedmålsettingen med konferansen er å bidra til at den tverrdepartementale handlingsplanen ”Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet” blir kjent og implementert i begge Agderfylkene. Planen ble lansert i august 2005. Knutepunkt Sørlandets KRIM utvalg ser på denne handlingsplanen som et betydelig løft i forhold til å styrke det tverrfaglige samarbeidet rettet mot barn og unge i risikosonen.

Målgrupper for konferansen :
Etat og enhetsledere i kommunale og fylkeskommunale stillinger - Politiet/påtalemyndigheten i Agder – Kriminalomsorgen – Barnevernet – Sosialkontor - Grunnskoler/videregående skoler – Fritidsetaten - Aetat/Ungetat – Fylkeskommunen - Fylkeskommunal oppfølgingstjeneste – Skolehelsetjenesten – PPtjenesten - ABUP - SLT koordinatorer i fra begge Agder fylkene - Buf etat i Kristiansand - Konfliktrådet i Agder - Representanter fra aktuelle frivillige/private organisasjoner.

Nederst kan du laste ned seminarprogram og påmeldingsskjema :

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering