Kristiansand ønsker nabokommuner velkommen i framtidens byer

Fotograf: Bjørne Jortveit
Jeg kjører grønt spillet fotograf Bjørne Jortveit

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene - og gjøre byene bedre å bo i.  Programmet er i gang og varer til 2014.  Kristiansand har invitert sine naboer i den flerkommunale byregionen til å delta i prosjektet.

Sist endret 13.10.2010
Fotograf: Alena Bohackova
21 kr Jeg kjører grønt fotograf Alena Bohackova

Hovedmålet for Framtidens byer er å redusere de samlede klimautslipp fra veitransport, fra stasjonær energibruk, fra forbruk og avfall i byområdene. Samtidig er målet å utvikle strategier for
å møte fremtidige klimaendringer.

De 13 byene i programmet er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, og altså Kristiansand. 

Alle ordførerene i de 13 byene skrev  19.mai i år uder på en endelig savtale om Framtidens byer. Fra statens side underskrev fire statsråder: Miljø- og utviklingsministeren, kommunal- og regionalministeren, samferdselsministeren og olje- og energiministeren.

Foreløpig deltar ikke nabokommunene til Kristiansand i Framtidens byer. En prosess for å få med nabokomunene er startet opp.   

Prosjektet har egen hjemmeside jfr link nedenfor.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering