KS Agder inviterer til folkevalgtdag

Tirsdag 20. april inviteres politikere fra Knutepunkt Sørlandet-kommunene til KS Agders folkevalgtdag. Målet med dagen er å gi folkevalgte grunnleggende kompetanse til å løse nye oppgaver som sentrale myndigheter har lagt til kommunene.

Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 07.04.2010
KS

Målgruppe for folkevalgtdagen er folkevalgte, og særlig dem som planlegger å stille til gjenvalg i 2011. I tillegg er det ønskelig at hver kommune deltar med 1-3 faglige medarbeidere.

Tid og sted: 20. april kl 09 - 15.30 på Quality Hotel i Sørlandsparken. Påmeldingsfrist 16. april.

Se vedlagte program for mer informasjon.

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering