Styrekurs
Styrekurs
Omstilling
Omstilling

Kurs for styremedlemmer i kommunalt eide selskaper

KS Agder arrangerer kurs for styremedlemmer i kommunalt hel- eller deleide selskaper høsten 2008. Kurset vil være aktuelt for både nye og mer erfarne styremedlemmer og det anbefales at hele styret deltar. Det legges opp til aktiv dialog og erfaringsutveksling.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 26.08.2008
Kursene varer fra morgen første dag til etter lunsj dag to, følgende datoer og steder.

- Listerregionen: 8. og 9. september
- Kristiansandsområdet: 10. og 11. september
- Setesdalsregionen: 13. og 14. oktober
- Arendalsregionen: 28. og 29. oktober
- Lindesnesregionen: 10. og 11. november.

Deltakerne kan melde seg på kurs der det passer dem best.
Kurset legges opp til å være aktuelt for nye og mer erfarne styremedlemmer og det anbefales at hele styret deltar.
Av innhold kan nevnes:
• selskapstyper – (aksjeselskap, kommunalt foretak, IKS, stiftelse)
• etikk
• forholdet mellom eier og styret
• forholdet mellom styret og administrasjonen
• styrets rolle
• styrets ansvar
• økonomi
• åpent/lukket mv.

Pris pr. person
Kurs – 2 dager med overnatting kr. 2.750
Kurs – 2 dager uten overnatting kr. 2.000

Advokat Erna Larsen, nylig ansatt i KS, er ansvarlig for den faglige delen på alle kursene. Hun har bred praksis, både som kommuneadvokat og advokat i privat virksomhet.
I tillegg suppleres det med eksterne ressurspersoner med lang og brei styre- og ledelses erfaringer.

Påmeldingsfrist er 2 uker for kursstart.
Kommunene bes sende informasjonen videre til deres bedrifter og til egen kommunes styre-
medlemmer.Link

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering