Per Sigurd Sørensen
Ordfører Per Sigurd Sørensen
Johnny Greibesland
Ordfører Johnny Greibesland
Arne Thomassen
Ordfører Arne Thomassen
Torhild Bransdal
Ordfører Torhild Bransdal
Fotograf: Svein Sundsdal/NRK
Det nye representantskapet i Knutepunkt Sørlandet fotograf Svein Sundsdal/NRK

Lederskifte og ny styringsmodell i Knutepunktsamarbeidet

Representantskapet for Knutepunkt Sørlandet ble konstituert den 18. desember og ordfører Per Sigurd Sørensen fra Kristiansand kommune ble valgt som leder for det nye politiske samarbeidsorganet mellom 7 selvstendige kommuner. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen kommune ble nestleder. Begge er valgt for 2 år.
Sist endret 22.12.2007
Ordfører Johnny Greibesland ble valgt som Knutepunkt Sørlandet kommunenes representant i Agderrådet og med ordfører Arne Thomassen fra Lillesand kommune som vara.

Ordfører Torhild Bransdal fra Vennesla kommune ble takket av etter 6 års ledelse av Knutepunkt Sørlandet samarbeid, og ble overrakt blomster til applaus fra det nye representantskapet for sin innsats.

Agderforskning v/Helge Røed og Universitetet i Agder v/Jon P Knudsen redegjorde for status i Knutepunkt Sørlandet regionen og pekte på hvilke muligheter som den politiske nyvinningen bør ta tak i.

Se mer om styringsmodell mm og les referatet fra møtet på linkene nedenfor.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering