Mye fokus på kommunereformen

bilde-nye kristiansand.jpg - Klikk for stort bilde Alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet er engasjert i ulike forhandlingsprosesser om mulig ny kommunestruktur. Sekretariatet bidrar med administrative ressurser, både i K5-prosessen, K2-prosessen og i Vennesla/Iveland.  

Publisert av Kristian Råmunddal. Sist endret 12.04.2016

Våren 2015 ble det gjennomført en felles utredning for alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Utredningen ble politisk behandlet i samtlige kommuner i september. 5 av kommunene valgte å gå videre i forhandlinger om K5/Nye Kristiansand. Vennesla og Iveland valgte å gjennomføre egne forhandlinger om et mulig samarbeid mellom de to kommunene. I tillegg har Søgne og Songdalen forhandlet om et mulig K2-samarbeid, som et alternativ til K5. Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet bidrar med administrative ressurser i alle de tre prosessene. Vi er opptatt av at alle kommunene finner frem til gode og fremtidsrettede løsninger for fremtidig organisering. 

Politiske vedtak om fremtidig kommunestruktur gjøres i samtlige 7 kommuner i juni 2016. Kommunenes valg vil også få stor betydning for fremtidige veivalg og prioriteringer i Knutepunkt Sørlandet.

Prosjekt- og nettverkssamarbeid i Knutepunkt Sørlandet gjennomføres som normalt, med god aktivitet og mange felles utfordringer. Det er bra aktivitet i nettverkene og fagressurser fra alle 7 kommuner bidrar på mange ulike områder.  

bilde-venneslaiveland.png - Klikk for stort bilde Intensjonsavtaler
Arbeidet med intensjonsavtaler er sluttført i februar for alle de aktuelle alternativene:

Intensjonsavtale K5/Nye Kristiansand  (PDF, 636 kB) (Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Søgne, Songdalen) 

Intensjonsavtale K2 (PDF, 680 kB)(Søgne, Songdalen) 

Intensjonsavtale Vennesla og Iveland (PDF, 69 kB)

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering