Nytt EU-prosjekt godkjent med Knutepunkt Sørlandet som partner

Logo Nordsjøprogrammet - Interreg IVB
Nordsjøprgrammet

Interreg IV B-prosjektet iAge ble i går godkjent av styringskomiteen i Nordsjøprogrammet. Knutepunkt Sørlandet er norsk partner. Universitetet i Agder vil ha det faglige ansvaret og arbeide sammen med Lillesand og Vennesla kommune.

Publisert av Svein Øderud. Sist endret 23.01.2012
 Kart Knutepunkt Sørlandet
Kart Knutepunkt Sørlandet

Prosjektet har partnere - hovedsakelig regionale myndigheter og universiteter - fra Nederland, Norge, Skottland, Belgia, Danmark og Tyskland.

Sentralt i prosjektet står behovet for å benytte eldre som en ressurs på to områder. Det ene området går på å øke den aktive deltakelsen og produktiviteten til eldre i forhold til arbeidsmarkedet, herunder frivillig arbeid. Det andre er å stimulere til bruk og adgang til IKT av sluttbrukere og yrkesutøvere relatert til helse og "lifelong living".

I prosjektet vil deltakerne fra Agder fokusere på utprøving av opplæringsstrategier for eldre i bruken av web-portaler samt evaluering av disse opplæringsstrategiene. Universitetet i Agder vil være koordinator for denne arbeidspakken.

Hver partner skal gjennomføre ett eller flere pilotprosjekter i løpet av prosjektperioden på 36 måneder. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Agder har fått arbeidstittelen "Grandma on web" og har som hovedmål å identifisere og prøve opplæringsstrategier for bruk av web-portaler og evaluere bruken av disse strategiene. Det ligger altså både en utprøvingsdel og en forskningsdel i denne piloten.

Prosjektet, som skal vare i tre år,  finansieres av Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune siden norsk statlig medfinansiering i programmet er oppbrukt. 

Knutepunkt Sørlandet har tidigere deltatt i prosjektene DC NOISE og URBAL innen samme programområde.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Svein Øderud, Knutepunkt Sørlandet, mobil 951 60 932.
Ragni MacQueen Leifson, Universitetet i Agder, mobil 924 35 447.
Geir Jenssen i Lillesand kommune, mobil 957 44 020.
Dagne Ropstad i Vennesla kommune, mobil 928 89 280.

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering