Registrer deg som vikar på mobilvikar.no

I regi av Knutepunkt Sørlandet er det i samarbeid med Telenor og Systor Vest utarbeidet en ny Internett og SMS basert løsning for registrering og innkalling av vikarer. Vikarer kan nå registrere seg på www.mobilvikar.no

iPhone

Vikarer kan nå registrere seg direkte ved å følge denne linken: www.mobilvikar.no

Her kan vikarene legge inn opplysninger om seg selv. Noe opplysninger vil være obligatoriske*, dvs. vikarer hvor obligatorisk opplysningen ikke er fylt ut kan ikke markeres som tilgjengelige for innkallinger. Opplysninger som starter med "Preferert" kan benyttes i søk på en slik måte at den som søker kan velge om kun vikarer som matcher på prefererte egenskaper skal tas med, eller alle.

- Fornavn*
- Etternavn*
- Mobiltelefonnummer*
- Yrkesgruppe*
- Kompetanse
- Språk*
- Kommentar
- Stikkord
- Preferert geografisk tilgjengelighet
- Prefererte sektorer vikaren ønsker å jobbe i
- Prefererte enheter vikaren ønsker å jobbe på
- Prefererte avdelinger vikaren ønsker å jobbe på
- Om vikaren er aktiv/ikke aktiv. (Ikke aktive vikarer vil ikke få tilsendt SMS).
- Dager vikaren kan/ønsker å jobbe. Om det ikke gjøres valg her betyr det at vikaren er tilgjengelig alle dager.
- Godkjent politiattest for aktuell sektor (skole, barnehage, helse og omsorg)

Vikarer kan enkelt vedlikeholde og endre opplysninger om seg selv.

Kontaktperson: Ingunn Aarstøl Nilsen, Søgne kommune (38 05 55 08)

Kilde: Søgne kommunes nettsider www.sogne.kommune.no

 
Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 04.03.2010

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering