Representantskap Knutepunkt Sørlandet 2008 - 2011

Knutepunkt Sørlandet kommunene har vedtatt en målsetting om å bli en felles utviklingsaktør, ta hånd om spesielle tjenester med store krav til faglig dyktighet og bidra til å ta ut stordriftsfordeler. 43 folkevalgte representanter fra og oppnevnt av eget kommunestyre skal styre prosessen med å omsette utfordringene til praksis i knutepunkt samarbeidet de neste årene. Representantskapet ble konstituer 18. desember 2007.

Representantskapet 18 desember - 1
Representantskapet 18 desember - 1

Representantskap Knutepunkt Sørlandet 2008 - 2011

Nr Navn Parti Kommune
1 Ole Magne Omdal SP Iveland
2 Lars Arnfinn Flatelid FRP Iveland
3 Odd Håvard Dale V Iveland
4 Harald Vestøl H Birkenes
5 Odd Gunnar Tveit FRP Birkenes
6 Ingeborg Andrea Dale AP Birkenes
7 Anne Kari Birkeland Krf Birkenes
8 Arne Thomassen H Lillesand
9 Kari Erdvik H Lillesand
10 Kristen Steindal SP Lillesand
11 Bjørn Hagen Krf Lillesand
12 Åshild Martinussen A Lillesand
13 Solveig K Larsen AP Søgne
14 Torunn Verdal Krf Søgne
15 Arild Berge V Søgne
16 Egel Terkelsen FRP Søgne
17 Helge Andresen H Søgne
18 Johnny Greibesland SP Songdalen
19 Helge Stapnes AP Songdalen
20 Arild Birkenes FRP Songdalen
21 Solveig Nordkvist H Songdalen
22 Torhild Bransdal Krf Vennesla
23 Olav Eivindson Krf Vennesla
24 Berit Kittelsen Ap Vennesla
25 Eivind Drivenes Sp Vennesla
26 Line Skøii Vennesland Frp Vennesla
27 Per Sigurd Sørensen H Kristiansand
28 Inger Skeie Hansen H Kristiansand
29 Hans Otto Lund H Kristiansand
30 Jørgen Kristiansen Krf Kristiansand
31 Harald Sødal Krf Kristiansand
32 Bjørg Stray Krf Kristiansand
33 Mette Gundersen AP Kristiansand
34 Trond H. Blattmann AP Kristiansand
35 Kari Henriksen AP Kristiansand
36 Rune W. Rasmussen FRP Kristiansand
37 Per Chr. Østeby FRP Kristiansand
38 Sissel Andersen FRP Kristiansand
39 Harald Hageland SV Kristiansand
40 Dag Vige V Kristiansand
41 Eivind Larssen PP Kristiansand
42 Vidar Kleppe DEM Kristiansand
43 Julie Nilsen SP Kristiansand

- Representantskapet skal sette politisk dagsorden for samarbeidet mellom kommunene
- Representantskapet skal vedta overordnede prinsipper for samarbeidet mellom kommunene
- Representantskapet har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder samarbeidet og dets virksomhet
- Representantskapet kan oppnevne underutvalg og delegere myndighet til disse i forbindelse med den daglige drift av samarbeider eller i forbindelse med enkeltoppgaver.

På linkene nedenfor kan du lese om konstituerende møte 18. desember og annen relevant informasjon.

Hotel Norge møtet - web
Bildet: arbeidsgruppen som med mandat fra kommunestyrene utredet ny styringsmodell.
Per Sigurd Sørensen
Kristiansandordfører Per Sigurd Sørensen er leder av representantskapet
Johnny Greibesland
Songdalenordfører Johnny Greibesland er nestleder av representantskapet
Demokrati
Demokrati

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering