Storbykonferanse i Stavanger 3. juni

Styringsutfordringer i norske storbyregioner er tema når representanter fra landets største byer samles i Stavanger 3. juni. Norske byer er i sterk vekst, og nye mønstre i lokaliseringen av boliger, arbeidsplasser og infrastruktur har bidratt til dannelse av funksjonelle byregioner.
Publisert av Randi Røinaas Lomeland. Sist endret 24.03.2009
Stavanger
Stavanger
Storbykonferanse
Storbykonferanse
De tradisjonelle lokaldemokratiske beslutningskanalene blir mindre relevante når by og omland integreres. Byregionene har ingen formell posisjon i det norske forvaltningssystemet, men stadig flere politiske løsninger utformes på dette nivået.

Denne konferansen retter oppmerksomheten mot den beskrevne utviklingen, og vi spør hvordan de sentrale lokaldemokratiske aktørene kan klare å håndtere de komplekse styringsutfordringene de står overfor i storbyregionene.

Stavanger kommune og KS arrangerer konferansen i samarbeid med kommunene Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo og Kristiansand.

Viktige temaer blir:
- Beslutningsprosesser
- Effektivitet og resultater
- Påvirkningskraft og gjennomføringsevne
- Innovasjon, synergi og koordinering
- Involvering, medvirkning, åpenhet og demokrati

Konferansen finner sted onsdag 3. juni fra kl 09:00 til 16:00 i Stavanger, Radisson SAS Atlantic Hotel.

Sammenkomst kvelden i forveien med spennende foredrag om utviklingen i andre nordiske land.

Konferanseavgift 02. juni: NOK 400
Konferanseavgift 03. juni: NOK 1700

Se vedlagte link for mer informasjon og påmelding.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering