Støtte til prosess kommunereform

Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder ønsker at kommunene kommer tidlig igang med prosessene knyttet til kommunereformen. På bakgrunn av en søknad har Knutepunkt Sørlandet mottatt økonomisk støtte til prosessen som starter opp 3. september. 

Sist endret 02.09.2014

Knutepunkt Sørlandet har søkt prosjektskjønnsmidler fra fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder for å gjennomføre en felles prosess der aktuelle hovedspørsmål, tema og modeller belyses bredt og nyansert.

Fylkesmannen i Vest-Agder har i brev til Knutepunkt Sørlandet den 27.8 gitt tilsagn om kr. 300 000 i støtte.

Prosessen skal vektlegge kunnskapsinnhenting og politisk dialog, og være et supplement til prosesser som foregår i kommunene, mellom kommuner og på fylkesnivå. 

Prosessen vil bli koordinert med fylkesmannsembeter, KS og andre relevante aktører.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering